Doctorul habilitat, conferențiar universitar, Constantin Șchiopu, cel care este și autorul mai multor manuale de Limba și literatura română, a adresat o scrisoare deschisă ministrei Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, pe tema examenului de bacalaureat la limba și literatura română. Profesorul susține că testul conține o greșeală științifică. În replică, responsabilii de la minister i-au transmis că vor „analiza minuțios toate sesizările privind calitatea testelor de la examenele de bacalaureat din sesiunea curentă” și că „învinuirile publice sunt o încălcare a Codului de etică a cadrelor didactice”.

„Mi-aduc aminte de scandalul iscat, vara trecută, în urma depistării unei erori în testul de evaluare la disciplina Fizica, eroare ce a pus elevii într-o situație destul de dificilă și care nu putea să nu aibă consecințe. Iată că și în sesiunea aceasta, din 2018, testul la Limba și literatura română conține o greșeală științifică. Conform unui item, elevilor li se cere să comenteze semnificația simbolului „cuvinte” ( care, de fapt, nu este un simbol, ci o sinecdocă) din secvența „…oamenii nu deschid cărţi subţiri/ iar dacă o fac/observă imediat/ că înăuntru sunt/ puţine cuvinte pe rând/ puţine cuvinte pe pagină. Aceeași situație a fost atestată și în testul de evaluare din cadrul pretestării, elevilor solicitându-li-se să comenteze simbolul „fete” din versurile „El se îndrăgostește de una și de mai multe fete deodată”. În temeiul celor enunțate, rog să fie examinat cazul, prin convocarea unei comisii formate din specialiști din domeniul teoriei literaturii, care să elucideze problema în vederea evitării consecințelor ce pot avea un impact negativ asupra rezultatelor elevilor”, se arată în scrisoarea deschisă asresată de doctorul habilitat, conferențiar universitar, Constantin Șchiopu, ministrei Monica Babuc.

În replică, responsabilii de la minister anunță că vor analiza minuțios toate sesizările privind calitatea testelor de la examenele de bacalaureat din sesiunea curentă și vor întreprinde măsuri necesare pentru asigurarea unei evaluări corecte.

Totodată, responsabilii de la minister declară că, membrii grupurilor care au realizat destele de BAC sunt „experți în domeniu, cu vaste experiențe în calitate de autori de subiecte de olimpiadă și examene naționale, precum și deținători ai gradelor didactice unu sau superior/ ai titlurilor științifice”. De asemenea, cei de la minister consideră „inoportună și contraproductivă analiza calității testelor înainte ca acestea să fie făcute publice”.

Nu în ultimul rând, responsabilii din cadrul ministerului Educației, Culturii și Cercetării îi amintesc profesorului că, există un „Cod de etică al cadrelor didactice” și că „învinuirile publice adresate unor cadre didactice de către alte cadre didactice reprezintă o încălcare a prevederilor acestui cod”.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •