Parlamentul a aprobat în prima și a doua lectură proiectul legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Legea a fost aprobată cu votul a 56 de deputați, la două zile după de a fost anunțată de la tribuna PDM și aprobată miercuri de către Guvern.

Conform proiectului, necesitatea declarării voluntare şi stimulării fiscale sunt motivate de necesitatea ameliorării climatului investiţional şi majorarea fluxului de investiţii în activitatea de întreprinzător prin aplicarea unui mecanism eficient de impozitare a bunurilor introduse în circuit economic.

Autorii proiectului declară că amnistia fiscală va permite persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova să declare bunurile ce le aparţin, care anterior se aflau formal în posesiunea altor persoane fizice, cum ar fi rudele, sau valoarea cărora era subestimată.

Totodată, autorii proiectului spun cp acesta va impulsiona creşterea caracterului atractiv al Republicii Moldova ca destinaţie pentru investiţii pe plan internaţional, sporirea capitalizării activităţii şi ameliorarea indicatorilor economico-financiari ai întreprinderilor din ţară, fapt ce va crea posibilităţi suplimentare în procesul de atragere a resurselor investiţionale.

Declararea voluntară oferă persoanelor fizice posibilitatea să-şi declare bunurile, care anterior nu erau declarate. Aceasta se referă atât la mijloacele băneşti, cât şi la bunurile imobiliare, mijloace de transport, valori mobiliare, cote de participare în întreprinderi.

Pot fi supuse declarării benevole bunurile care anterior nu au fost obiect al impunerii, evitându-se astfel penalizarea de natură fiscală. Însă în cadrul legalizării nu pot fi înregistrate mijloace şi active obţinute din surse infracţionale inclusiv care cad sub incidența Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională, cu excepția celor rezultate din neachitarea obligațiilor fiscale.

La declararea voluntară a bunurilor, subiectul legalizării achită o taxă de 3% din valoarea bunurilor declarate voluntar. Taxa de declarare voluntară se face venit în bugetul de stat.

După ce proiectul de lege a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Parlamentului, Transparency International–Moldova atenționa că proiectele de modificare a legislaţiei fiscal-bugetare, promovate de Partidul Democrat înaintea încheierii acestei sesiuni parlamentare, ar putea proteja beneficiarii fraudelor financiar-bancare și ar duce la periclitarea investigaţiilor, precum şi a recuperării ulterioare a mijloacelor extrase fraudulos din sectorul bancar, inclusiv din Banca Națională.

De partea cealaltă, opoziția parlamentară a părăsit plenul, iar liderul PL a acuzat guvernarea că prin proiectul de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală ar încerca să legalizeze banii delapidați din sistemul bancar.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here