Comitetul ONU împotriva Torturii (UNCAT) a evaluat, la 26 iulie 2018, situația respectării drepturilor omului în baza celui de-al șaselea raport periodic al Federației Ruse.

Având în vedere că la sesiunea de evaluare a Republicii Moldova din 2017, Comitetul ONU împotriva Torturii a constatat lipsa capacității Republicii Moldova de a exercita controlul efectiv asupra regiunii transnistrene, fapt ce împiedică aplicarea Convenției împotriva Torturii în această regiune, iar recunoașterea unui „vacuum legal” în regiune sau a unei „găuri negre” în spațiul legal european este inadmisibilă, Promo-LEX în parteneriat cu OMCT au prezentat în atenția experților Comitetului un raport privind obligația extrateritorială a Federației Ruse privind asigurarea protecției dreptului de a nu fi supus torturii sau altor rele tratamente în regiunea transnistreană.

În acest raport, a fost atrasă atenția asupra faptului că obligațiunea extrateritorială a statelor în a preveni tortura și alte relele tratamente este aplicată chiar și atunci când statele exercită indirect sau direct, de facto controlul efectiv asupra persoanelor sau teritoriilor.

În cadrul evaluării Federației Ruse, pentru prima data, experții Comitetului au abordat întrebarea cu privire la obligația extrateritorială a Federației Ruse privind asigurarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană.

În același timp, contrar constatărilor Curții Europene ale Drepturilor Omului, delegația Federației Ruse a replicat precum că nu au deținut niciodată un control efectiv asupra regiunii transnistrene, astfel încât situația drepturilor omului nu poate fi discutată în sesiunea de revizuire a Federației Ruse.

Reacționând la comentariile delegației Federației Ruse, experții Comitetului au reamintit despre caracterul complementar al organelor ale drepturilor omului și despre principiul jurisdicției extrateritoriale.

Comitetul ONU împotriva Torturii urmează să emită mai târziu Observațiile Concluzive cu recomandările relevante, pe care Federația Rusă va trebuie să le implementeze pe parcursul următorilor ani.

Comitetul ONU împotriva Torturii urmează să emită mai târziu Observaţiile Concluzive cu recomandările relevante, pe care Federaţia Rusă va trebuie să le implementeze pe parcursul următorilor ani. Mai multe informaţii pot fi accesate în Raportul Asociaţiei Promo-LEX şi înregistrarea video de la audierea Federaţiei Ruse (UN WEB TV).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •