Proprietarii a 70 de saloane de frumusețe au fost sancționați cu circa 400 mii d lei. Pe parcursul perioadei estivale au fost realizate mai multe acțiuni de monitorizare și control la agenții economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer, a anunțat Serviciul Fiscal de Stat.

SFS precizează că în baza informației disponibile a examinat (la nivel de țară) indicatorii declarați în primele 4 luni ale anului 2018 de către 771 de agenți economici din această sferă de activitate, fiind identificate riscurile de neconformare.

Drept rezultat, în vederea asigurării unei administrări fiscale eficiente în partea ce ține de respectarea prevederilor legislației în vigoare, SFS a demarat în mediul agenților economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer acțiuni de conformare. La 71 dintre aceștia au fost efectuate vizite fiscale; 7 contribuabili (cu grad de risc sporit) au fost monitorizați prin prisma controalelor fiscale faptice zilnice pe o perioadă de 2 săptămâni; activitatea unui contribuabil a fost monitorizată prin prisma postului fiscal staționar. Totodată, activitatea a 120 de contribuabili a fost supusă controalelor fiscale operative, iar la 70 dintre ei au fost stabilite încălcări de ordin fiscal și contravențional.

SFS precizează că acțiunile de monitorizare a contribuabililor prestatori de servicii cosmetologice și de frizer vor continua până la sfârșitul anului.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •