Agenția de Guvernare Electronică, în parteneriat cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și-au propus ca, din 1 ianuarie 2019, să implementeze conceptul de e-Certificat medical. Astfel, începând cu anul viitor, instituțiile medicale de asistență medicală primară și instituțiile medicale spitalicești urmează să proceseze și elibereze certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă doar în format electronic.

Schimbul de date va fi realizat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Astfel, datele din certificatul medical, acordat pentru incapacitate temporară de muncă, vor ajunge la angajator, care achită angajatului indemnizația pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă, și la CNAS, care stabilește și achită din BASS indemnizația începând cu a șasea zi de incapacitate temporară de muncă, fie din prima zi, în cazurile prevăzute de lege.

În acest sens, MSMPS va opera ajustări la cadrul normativ pentru reglementarea expresă a faptului că indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se stabilește în baza certificatului medical electronic, se anunță într-un comunicat emis de Agenția de Guvrenare Electronică.

În prezent, certificatele privind incapacitatea temporară de muncă se eliberează de instituțiile medicale de asistență medicală primară și de instituțiile medicale spitalicești pe suport de hârtie.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •