Consiliul de administraţie al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, prin vot unanim, să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară.

Conform deciziei, se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.

De asemenea, se mențin ratele de dobândă, la creditele overnight se mențin la nivelul actual de 9.5% anual, iar la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5% anual.

Totodată, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 42.5% din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă e menține la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

Reprezentanții BNM spun că la baza deciziei a stat analiza recentă a situației macroeconomice și asumările aferente noii runde de prognoză a inflației pe termen mediu. Menținerea ratei de bază la nivelul actual este condiționată de evoluția inflației pe termen scurt, precum și de presiunile dezinflaționiste care vor persista până la finele anului curent.

Rata anuală a inflației în luna septembrie 2018 a evoluat în linie cu așteptările, înregistrând 2.4% și s-a plasat sub intervalul de variație al țintei. Evoluția respectivă s-a datorat cererii agregate modeste, ajustării tarifului la energia electrică și aprecierii monedei naționale față de euro.

Conform prognozei curente, rata anuală a inflației se va diminua în continuare până la nivelul de 1.9% la finele anului curent. Evoluția inflației pe parcursul anului viitor va fi ascendentă, după care traiectoria se va inversa și inflația va coborî spre finele orizontului de prognoză. Pentru primele două trimestre consecutive inflația se va plasa sub intervalul de variație a țintei, iar la finele anului 2019 va urca peste limita superioară a acestuia, cu revenirea în interval la începutul anului 2020. Noua rundă de prognoză plasează inflația medie anuală pentru anii 2018 și 2019 la nivelul de 3.3% și, respectiv, 5.4%.

Totodată, deviația PIB în continuare va fi negativă, astfel, cererea agregată va rămâne dezinflaționistă pe parcursul perioadei de prognoză.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here