Sursă foto: europalibera.org

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat.

Astfel, în conformitate cu prevederile actului normativ, căminele urmează să fie dotate cu:
– calculatoare conectate gratuit la internet, prin wireless;
– cel puțin 2 mașini de spălat și o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului;
– baie cu apă caldă și sală de sport.

În acest sens, administratorul căminului este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și folosirea spațiilor pentru baie.

De asemenea, consiliul locatarilor căminului va stabili, în baza propunerilor administratorului căminului și în corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de baie și spălătorie.

Totodată, conform unui comunicat emis de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţământ vor trebui să mediatizeze, obligatoriu, inclusiv pe web site-ul instituției, cu cel târziu trei săptămâni până la finele lunii mai:

– numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin, în parte, din numărul total de locuri de cazare din acestea;
– criteriile aplicate la repartizarea acestora;
– alte condiţii ale procedurii de cazare.

Pentru elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii înmatriculați în anul I de studii, această informație urmează să fie mediatizată cel târziu la deschiderea concursului de admitere.

La fel, organele de administrare a căminelor vor fi obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.

O altă prevedere importantă presupune ca accesul în căminele instituțiilor de învățământ superior să fi asigurat permanent. De asemenea, se exclude obligativitatea deconectării luminii după ora 24:00 în alte încăperi decât cele de uz comun, cât și prohibiția utilizării obiectelor suplimentare de iluminare și încălzire de către locatarii cazați în cămine.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here