Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță că va desfășura, la 22 ianuarie, ora 10:00, o licitație „cu reducere” pentru comercializarea automobilelor.

Astfel, un automobil de model Mazda 3, produs în anul 2008, cu o capacitate cilindrică a motorului de 1598 de cm3 și cutie de viteză automată are prețul inițial de expunere la licitație – 66.558 de lei.

Totodată, prețul inițial de licitație pentru un automobil de model Mazda 3, produs în anul 2009, cu o capacitate cilindrică a motorului de 1999 de cm3 și cutie de viteză automată este de 98.335 de lei.

Taxa de participare la licitație pentru persoanele fizice este de 600 de lei, iar pentru cele juridice – 1200 lei. Acontul constituie 10% din prețul inițial pentru fiecare automobil expus la licitație.

Conform unui comunicat emis de AGEPI, participanții la licitație trebuie să prezinte Comisiei de licitație, nu mai târziu de 18 ianuarie, ora 16:00, următoarele documente:
– cererea, conform anexei 1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009
– pentru persoane fizice: copia buletinului de identitate;
– pentru persoane juridice: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (copie) cu semnătura și ștampila umedă a participantului;
– procura, în cazul participării prin reprezentanți;
– actele care confirmă achitarea acontului și taxei de participare la licitație, la contul indicat.

Cumpărătorul trebuie să achite prețul adjudecat la licitația „cu reducere” în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal privind rezultatele licitării.

Familiarizarea cu automobilele expuse la licitație se va efectua la sediul AGEPI, de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:30.

Licitația va avea loc la 22 ianuarie, ora 10:00, la sediul AGEPI, care se află pe str. Andrei Doga nr. 24/1, sala de conferințe.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •