Expert: Achizițiile publice desfășurate de întreprinderi constituie un domeniu lipsit de transparență

Autor: , in Economic / Politic / 4 aprilie, 2019, 10:22

Întreprinderile de stat și municipale au fost mereu în afara atenției publice, deși activitatea acestora prezintă mai multe riscuri de corupție din cauza apropierii de guvernare și funcționarii publici. Mișmașurile se fac prin contractele generoase cu statului, iar banii obținuți sunt utilizați în alte scopuri, inclusiv politice. De multe ori companiile de stat au fost catalogate drept „portofelul partidelor”, fiind împărțite de partidele politice după finalizarea alegerilor, constată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” expertul IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan.

Achizițiile la companiile de stat se fac fără respectarea unor proceduri transparente, nefiind obligate să se supună reglementărilor cadrului legal privind achizițiile publice. Companiile contractează credite de miliarde de lei în condiții neclare și netransparente, formându-se datorii mai mari decât valoarea activelor deținute, cu riscul de a fi deposedate din proprietatea statului sau unităților administrativ teritoriale. Întreprinderile respective ignoră prevederile legislației privind accesul la informație și nu pun la dispoziția cetățenilor informațiile solicitate.

Potrivit lui Viorel Pîrvan, monitorizarea întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova demonstrează un nivel scăzut de transparență și deschidere a informațiilor privind organizarea și activitatea acestora. Deși au fost evaluate cele mai mari și importante întreprinderi din țară, media lor generală de transparență a depășit puțin peste 17% din 100 maxim posibile. În comparație, media generală a întreprinderilor din alte țări, monitorizate în paralel, a depășit 58 de puncte procentuale.

Cele mai transparente întreprinderi monitorizate au obținut mai puțin de 50% din punctajul maxim de 100%, acumulând un scor de 44%, fiind incluse în categoria „C-” (Î.S. „Moldatsa” și Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale”). Pe ultimele locuri, cu zero puncte acumulate, se află Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai”, Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”, Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”. Totodată, circa 2/5 din întreprinderile monitorizate au obținut mai puțin de 10% din punctajul maxim.

Achizițiile publice desfășurate de întreprinderi constituie un domeniu lipsit de transparență. Astfel, circa 93% din întreprinderile monitorizate (63 ÎCP) nu publică anunțurile de intenție (planurile de achiziţii publice), 73% nu au publicat pe pagina web anunțurile de participare la achizițiile publice (50 ÎCP) și nici o întreprindere nu a utilizat în anul 2017 platformele electronice pentru procedurile de achiziții. Plus la aceasta, întreprinderile nu aduc la cunoștință rezultatele achizițiilor și nici nu publică contractele de achiziții publice.

În concluzie, expertul IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan a spus că întreprinderile cu capital public demonstrează o anumită deschidere în ce privește indicatorii economici. Analiza comparativă a întreprinderilor din alte țări evidențiază că acestea, în proporție de 94%, publică pe web rapoartele anuale, precum și analiza indicatorilor economico-financiari și evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X