Conflict de interese la Soroca: Directoarea unui liceu a emis acte în privința fiicei timp de câțiva ani

Autor: , in Social / 9 aprilie, 2019, 16:34

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Silvia Șilova, directoare a Liceului Teoretic „A. Pușkin” or. Soroca a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, ca urmare a semnării mai multor acte ce au vizat-o pe fiica sa, angajată în aceeași instituție.

Conform unui comunicat emis de ANI, în perioada 07.12.2015 – 05.02.2019, directoarea a luat decizii și a semnat acte administrative și juridice de angajare/eliberare din funcție și acordare a concediului de odihnă sau suplimente salariale, având interesul personal rezultat din relația cu fiica. Astfel, în total au fost emise 14 ordine și 2 contracte individuale de muncă.

Potrivit legii, Șilova a avut obligația de a informa organul ierarhic superior, în cazul dat, conducerea Direcției Învățământ a Consiliului Raional Soroca, despre orice situaţie de conflict de interese în care se află, imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării.

Din informația obținută în cadrul controlului, se atestă că Silvia Șilova nu a informat și nu a depus declarații cu privire la situațiile de conflict de interese identificate, cu excepția uneia depuse la 08.12.2016, după un an de la angajare a fiicei, prin care se aduce la cunoștința Direcției Învățământ a Consiliului Raional Soroca angajarea acesteia.

La fel, cadrul legal prevede că directoarea Liceului Teoretic „A. Pușkin” a avut obligația de a se abține de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea sau luarea deciziei.

După rămânerea definitivă a actului de constatare în privința lui Șilova, care este pasibil de contestare în instanța de contecios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita destituirea din funcție a directoarei, cu aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.

În cadrul controlului, subiectul controlului a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X