Sursă foto: ombudsman.md

Situația în sfera drepturilor omului în anul 2018 nu s-a îmbunătățit, iar în unele domenii chiar s-a înrăutățit. Este opinia Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai, și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, făcută publică la evenimentul de prezentare a Raportului anual al Ombudsmanului cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în 2018.

Potrivit afirmațiilor Avocatului Poporului, se poate vorbi despre o degradare continuă în anul trecut a stării de lucruri în ceea ce privește accesul la justiție, libertatea de exprimare, respectarea drepturilor deținuților, de a alege și a fi ales, a dreptului la asistență medicală.

Conform unui comunicat emis de Avocatul Poporului, vorbind despre situația în domeniul justiției, Mihail Cotorobai a menționat că reformele în sfera dată nu s-au soldat cu rezultatele scontate.

Mihail Cotorobai a menționat că pe parcursul anului 2018 nu au fost înregistrate evoluții semnificative referitor la respectarea libertății individuale și siguranței persoanei, problema specifică rămânând a fi aplicarea excesivă a arestului preventiv. Avocatul Poporului consideră că arestarea preventivă trebuie să fie o excepție de la dreptul de libertate și securitate și să fie aplicat în cazurile în care sunt prezentate probe certe, însoțite de argumentări, care ar confirma cu certitudine probabilitatea comiterii acțiunilor de către persoanele bănuite.

Cu referire la statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor, Ombudsmanul a reiterat punctul său de vedere făcut public în cazul grupului de persoane de origine turcă din administrația Liceului Teoretic moldo-turc „Orizont”, expulzat de către autoritățile moldovenești sub pretextul existenței unor amenințări la adresa securității naționale: prin acțiunea menționată au fost sfidate în mod flagrant angajamentele internaționale privind respectarea drepturilor omului asumate de către Republica Moldova. Ombudsmanul și-a reafirmat îndemnul către autorități ca înainte de a lua decizia de expulzare să analizeze minuțios riscurile la care poate fi supusă persoana și consecințele expulzării acesteia. El a accentuat că, deși Convenția Europeană nu garantează dreptul de obținere a azilului, statul care efectuează expulzarea este obligat să se abțină de la îndepărtarea unei persoane care este expusă riscului de moarte sau de maltratare în statul de destinație.

Vorbind despre libertatea de exprimare, Avocatul Poporului a apreciat că anul 2018 a fost marcat de discursuri de ură în spațiul public, de atacuri asupra presei și de lipsă de reacții adecvate din partea instituțiilor de resort, de restricții impuse jurnaliștilor pentru accesul la evenimente și la unele informații de interes public. S-au întețit cazurile de manipulare a informației și de distribuire a falsurilor. Independența editorială a mijloacelor de informare în masă a continuat să fie afectată de presiunile exercitate de către proprietarii mijloacelor de comunicare în masă, de interesele politice sau comerciale.

Avocatul Poporului a relevat că dreptul la sănătate rămâne a fi unul dintre drepturile mai puțin respectate, în opinia populației, conform studiului de percepții realizat de Oficiul Avocatului Poporului în anul 2018. Beneficiarii serviciilor de sănătate au continuat să invoce în adresările la Ombudsman încălcarea drepturilor omului în domeniul ocrotirii sănătății, în special în privinţa: nerespectării condiţiei obţinerii acordului informat al pacientului; nerespectarea eticii profesionale de către medici; lipsei de informare corectă; comunicarea defectuoasă medic-pacient; lipsei discreției în timpul acordării asistenței medicale (confidențialității); accesul limitat la tratament specializat; calitatea scăzută a serviciilor medicale; accesul limitat la asigurarea tratamentelor costisitoare; lipsa cadrului legal cu privire la malpraxis ş.a.

Totodată, potrivit Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, de jure, situația copiilor din regiunea din stânga Nistrului este necunoscută de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Ombudsmanul Copilului nu are acces pe teritoriul din stânga Nistrului, ceea ce reprezintă un obstacol serios în monitorizarea respectării drepturilor copiilor din această regiune.

În contextul dreptului la sănătate, Ombudsmanul Copilului reafirmă poziția sa privind vaccinarea obligatorie a copiilor și indică asupra obligativității părinților de a asigura vaccinarea copiilor și obligativității autorităților publice de a asigura calitatea vaccinului, cât și a respectării cu severitate a condițiilor medico-sanitare a procesului de vaccinare.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
control_parental_starnet

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here