Un primar din Anenii Noi a încheiat un acord adițional cu fiica sa, care este fondator și conducător al unei Gospodării Țărănești, încălcând astfel regimul juridic al conflictului de interese. Este vorba despre acordul de modificare a contractului de arendă a terenurilor, contract ce a fost semnat încă în 2012.

Autoritatea Națională de Integritate informează că, potrivit legii, primarul nu are dreptul să încheie acte juridice cu persoane apropiate, pentru că generează un conflict de interese. Iar în asemenea situații, subiectul declarării trebuie să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află și să nu încheie actul juridic până la soluționarea conflictului de interese.

Primarul nu a întreprins aceste acțiuni, fapt prin care a încălcat legea privind declararea averii și intereselor personale.

În cadrul controlului, primarul a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare. Acesta și-a exprimat în scris punctul de vedere, în care a menționat că prin acest acord el nu și-a favorizat fiica și nici nu a adus prejudicii primăriei.

După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va sesiza Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat în vederea revocării primarului din funcție, cu decăderea din dreptul de a exercita funcții publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here