ANRE: Noi tarife și la energia electrică produsă din surse regenerabile

Autor: , in Economic / 26 august, 2019, 09:41

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a calculat și prezentat pentru consultări publice calculele tarifelor fixe/prețurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Potrivit ANRE aceste calcule au fost efectuate în vederea implementării cadrului legal în domeniul resurselor regenerabile, precum și pentru crearea premiselor pentru dezvoltarea și atragerea din surse alternative de energie electrică.

Astfel, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile prin intermediul tehnologiilor eligibile au fost estimate tarifele fixe/prețurile plafon, ținând cont de datele disponibile în proiectele deja implementate în Republica Moldova, dar și tendințele de pe piața internațională și cele mai bune practici europene.

Acestea au fost determinate pentru fiecare sursă în parte, și anume: instalațiile eoliene, fotovoltaice, cogenerare pe biogaz, cogenerare pe biomasă solidă și hidroenergetice. Pentru aceste instalații au fost selectați coeficienții specifici în corespundere cu valorile înregistrate în proiectele realizate la nivel internațional, susține ANRE.

La calcularea prețurilor fixe și a tarifelor plafon sunt luate în considerare următorii parametrii de bază: investițiile, cheltuielile de exploatare și întreținere, costul materiei prime (după caz), cantitatea de energie electrică produsă anual și alți factori relevanți.

De exemplu în cazul instalațiilor eoliene valoarea rezultată a investiției specifice luate în calcul este de 1 480 USD/kW, ceea ce corespunde cu valoarea medie determinată de agenția IRENA. La care se adăugă costuri anuale de exploatarede 45 USD/kW.

În cazul instalațiilor fotovoltaice valoarea investițiilor luată în calcul a fost de 970 de USD/kW și costuri anula de exploatare de 19 USD/kW, scrie mold-street.com.

Pentru instalațiile pe biogaz ANRE a luat în calcul o valoare a investiției de 3.500 USD/kW și costuri de 4,5 USD/kW, iar pentru centralele hidroelectrice – o valoare a investiției de 1.550 USD/kW.

În rezultatul calculelor efectuate conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, ANRE a obținut următoarele valori ale prețurilor și tarifelor fixe la energia electrică produse din resurse regenerabile: instalațiile fotovoltaice – 1.79 lei/kWh; instalațiile eoliene – 1.47 lei/kWh; instalațiile hidroelectrice – 0.93 lei/kWh; instalațiile biogaz – 1.69 lei/kWh; instalațiile biomasă – 1.67 lei/kWh.

Potrivit ANRE persoanele interesate pot înainta propuneri/recomandări în legătură cu parametrii incluși în calcule și rezultatele obținute timp de 15 zile lucrătoare la ANRE.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X