Sursa foto: magnanews.ro

Ministerul Sănătăți ar putea fi obligat să traducă prospectele medicamentelor în limba rusă. Potrivit unui comunicat de presă emis de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității „întocmirea prospectului medicamentelor doar în limba de stat încalcă principiul egalității”. 

Recent, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a expus asupra unei cauze privind limitarea accesului la informația de pe prospectele medicale pentru persoanele vorbitoare de limbă rusă. Instituția a solicitat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să inițieze modificarea cadrului normativ, astfel încât instrucțiunile de folosire a medicamentelor, dar și informația de pe ambalajele medicamentelor autorizate pentru uz în Republica Moldova să fie disponibile atât în limba română, cât și în limba rusă.

O petiție, în acest sens, a fost depusă la Consiliu unde era invocat că persoanele care nu cunosc limba de stat sunt puse într-o situație de inegalitate atunci când accesează informația privind instrucțiunile de utilizare a medicamentului, astfel fiindu-le lezat dreptul la ocrotirea vieții și sănătății.

„În argument, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat că etichetarea medicamentelor se realizează conform prevederilor cu privire la medicamente, care stipulează că includerea variantei ruse în prospectul medical este una opțională. Totodată, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale declara că prospectele medicamentelor autorizate în Republica Moldova în limba de stat sunt conforme prevederilor actelor normative și nu lezează dreptul persoanelor la ocrotirea sănătății, că responsabil de prescrierea tratamentului și ajustarea acestuia în funcție de pacient este medicul, iar de oferirea informației farmaceutice este responsabil farmacistul”, precizează Consiliul.

În urma examinării cauzei, Consiliul a constatat discriminare indirectă în acces la informația privind instrucțiunile de folosire a medicamentelor, notând că practica de întocmire opțională a prospectelor de însoțire a medicamentelor în limba rusă dezavantajează persoanele care aparțin minorităților lingvistice, creându-le dificultăți în utilizarea corespunzătoare a medicamentelor procurate.

Mai mult, Consiliul menționează că lipsa instrucțiunilor de utilizare a medicamentelor întocmite în limba rusă afectează dreptul la sănătate al unui grup lingvistic, cu atât mai mult, cu cât limba rusă este declarată limba oficială în două unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.

Modificarea cadrului legal solicitată de către Consiliu va asigura dreptul la sănătate prin accesul liber la informația din prospectele de însoțire a medicamentelor pentru persoanele care aparțin minorităților lingvistice și nu posedă limba de stat.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here