Sindicatele refuză să colaboreze cu Comisia de anchetă care va investiga înstrăinarea patrimoniului acestora

Autor: , in Social / 18 februarie, 2020, 18:24

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) refuză să participe la ședințele Comisiei de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor.

Conform unui demers semnat de președintele CNSM, Oleg Buzda, sindicatele refuză să participe la ședințele Comisiei de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor, pe motiv că CNSM, în calitate de organizație nestatală, nu are calitatea de subiect de drept care se află în raporturi constituționale specifice cu Parlamentul.

„Deoarece atât Constituția cât și Legea sindicatelor nu instituie controlul parlamentar asupra activității financiare a sindicatelor, crearea unei comisii de anchetă ce ar avea ca scop investigarea actelor de dispoziție ale CNSM de proprietatea lor privată este contrară spiritului normelor constituționale”, se menționează în demers.

Autorii documentului susțin că activitatea financiară a sindicatelor, desfășurată în conformitate cu statutele lor, nu este controlată de autoritățile publice.

„Activitatea financiară a sindicatelor privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat este controlată de stat în modul prevăzut de legislație. Sindicatele sunt obligate să prezinte Casei Naționale de Asigurări Sociale, în termenele stabilite, dări de seamă privind utilizarea acestor mijloace. Sindicatele sunt obligate să prezinte Casei Naționale de Asigurări Sociale, în termenele stabilite, dări de seamă privind utilizarea acestor mijloace. Astfel, controlul asupra acestor tipuri de activități financiare ale sindicatelor, este guvernat în mod diferit – activitatea financiară a sindicatelor, desfășurată în conformitate cu statutele lor, potrivit alin. (1), nu este controlată de autoritățile publice (excepție făcând doar activitatea de întreprinzător), iar activitatea financiară a sindicatelor privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit alin. (2), este controlată de stat în modul prevăzut de legislație. Pornind de la cadrul normativ existent, rezultă că din exterior activitatea financiară a CNSM (al fel ca și a altor organizații necomerciale) pot fi verificată doar din perspectiva respectării legislației fiscale”, se mai arată în demers.

Semnatarii demersului susțin că, împlicarea Parlamentului în activitățile organizațiilor necomerciale, cum sunt sindicatele, partidele politice, asociațiile obștești prin intermediul comisiilor parlamentare de anchetă, încalcă principiul separației puterilor în stat, iar in speța de față încalcă principul constituțional al libertății sindicale.

„Tentativa de creare de către Parlament a unei Comisii de anchetă pentru a verifica actele de dispoziție ale CNSM cu propriul patrimoniu, de facto echivalează cu desfășurarea unei activități de jurisdicție extraordinară, fapt interzis de lege și de Constituție. Deoarece Sindicatele nu sunt responsabile în fața Parlamentului, acestea nu au nici o obligație să se prezinte la audieri și/sau, să prezinte informații comisiilor parlamentare de anchetă. Legea nu instituie nici un fel de sancțiuni pentru refuzul de a participa la activitatea unor asemenea comisii”, se arată în document.

Astfel, CNSM a decis că nu va participa la ședințele Comisiei de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor.

Parlamentul a aprobat joi, 13 februarie, constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor. Președinte al comisiei a fost ales deputatul PAS, Lilian Carp, democratul Angel Agache a fost ales vicepreședinte, iar socialistul Vitalii Evtodiev – secretar al comisiei.

În activitatea sa, comisia va antrena instituțiile responsabile, va audia toate părțile implicate și va prezenta Parlamentului un raport în termen de 90 de zile.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X