Carențe în realizarea Programului de reducere a tuberculozei. Ce arată un raport prezentat Parlamentului

Autor: , in Social / 5 mai, 2020, 18:07

Comisia de control al finanțelor publice a Parlamentului a astăzi, 5 mai, raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a tuberculozei, efectuat de Curtea de Conturi. „Misiunea de audit a stabilit că măsurile întreprinse în scopul reducerii poverii tuberculozei în R. Moldova nu s-au realizat eficace, nefiind atinse unele obiective propuse din Planul de acțiuni al Programului național”, se arată în sinteza raportului.

Potrivit documentului, așteptările nu au fost atinse din mai multe motive. Printre acestea se numără utilizarea ineficientă a resurselor financiare prevăzute în bugetul Programului, care constituia 3 128,6 mil. lei.

În 3,619 de cazuri nu a fost asigurată examinarea persoanelor din grupurile de risc din cauza insuficienței datelor deținute de către medicii de familie, iar pentru 644 (66%) de persoane din grupurile de risc și vigilență sporită nu au fost realizate măsuri eficiente de screening și, respectiv, nu s-a reușit depistarea precoce a tuberculozei.

De asemenea, se atestă insuficiența documentării măsurilor de depistare, prevenire și tratament a 221 de persoane cu HIV. Accesul la investigațiile necesare pentru confirmarea diagnosticului a fost asigurat pentru 293 de persoane cu tuberculozei. Rezultatele evaluărilor clinice privind prezența sau absența semnelor sugestive pentru tuberculoză pentru 368 de pacienți cu risc de contaminare nu au fost documentate, prin urmare, nu se poate stabili necesitatea realizării screening-ului radiologic.

Totodată, este constatat nivelul scăzut de vaccinare a copiilor din cadrul a 3 maternități, fapt care a determinat ineficiența măsurilor de profilaxie și prevenire a infectării cu tuberculoză a 2,260 de copii.

Raportul mai indică asupra insuficienței măsurilor de monitorizare a vaccinurilor și de profilaxie demarate în cadrul proiectului „Un doctor pentru tine”, precum și planificarea, procurarea și livrarea defectuoasă a medicamentelor.

Auditul a mai arătat că produsele alimentare eliberate persoanelor cu tuberculoză nu au corespuns cerințelor recomandate, iar 663 de pacienți nu au beneficiat de tichete alimentare și de compensarea cheltuielilor pentru transport.

De asemenea, se constată defecțiuni tehnice ale instalațiilor radiografice.

Auditorii au înaintat recomandări Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, altor instituții relevante. Astfel Guvernului și Legislativului i se recomandă „informarea, luarea de atitudine și utilizarea informațiilor în luarea deciziilor și inițiativelor aferente politicilor statului în domeniul sănătății”.

Ministerul Justiției urmează să întreprindă măsurile necesare în vederea implementării Planului de acțiuni al Programului național de control al tuberculozei în sistemul penitenciar.

Recomandările către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se referă la elaborarea mecanismelor și procedurilor scrise privind modalitatea de justificare a costurilor și planificarea necesarului de mijloace financiare; asigurarea planificării achizițiilor publice, cu evaluarea conformă a necesităților de medicamente; comunicarea și conlucrarea asistenței medicale primare și specializate de ambulatoriu.

Compania Națională de Asigurări în Medicină va evalua corectitudinea calculării, eliberării și raportării cheltuielilor pentru suportul alimentar și de transport și, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, va asigura reglementarea procesului și a responsabilităților delegate privind evidența și raportarea cheltuielilor respective.

Unor instituții medico-sanitare publice, printre care Maternitatea Municipală nr. 2, Spitalul Clinic Municipal nr.1, Departamentul Perinatologic, mun. Bălți li se recomandă să asigure planificarea și administrarea vaccinului BCG, în scopul diminuării indicatorului de pierderi.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X