Consiliul Europei va continua supravegherea executării hotărârii CtEDO privind asistența medicală și condițiile precare de detenție

Autor: , in Justiție / 8 iunie, 2020, 14:25

La ședința din 4 iunie, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a verificat măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova în vederea executării hotărârilor din grupul de cauze I.D. v. Moldova (10 hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO)) care se referă în principal la condițiile de detenție precare și la lipsa accesului la asistență medicală adecvată în timpul detenției. Comitetul a formulat recomandări obligatorii pentru Guvernul moldovean, pe care acesta urmează să le execute.

Potrivit Promo-LEX, asociația a expediat comunicări cu privire la executarea măsurilor generale în acest grup de cazuri. Comunicările au fost expediate la 20 mai 2019 și 20 aprilie 2020, fiind descrise problemele actuale în domeniul asigurării condițiilor de detenție în conformitate cu standardele CoE și ONU, calitatea asistenței medicale (inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19), supraaglomerarea sistemului penitenciar și întârzierea semnificativă în construcția unui penitenciar. În comunicarea sa, Promo-LEX s-a arătat îngrijorată și de punerea în aplicare a noului remediu preventiv și compensator pentru a contesta condițiile precare de detenție (inclusiv ineficiența remediului preventiv, durata excesivă a examinării plângerilor deținuților în instanța de judecată și sume financiare insuficiente oferite în calitate de compensații), inclusiv consecințele suspendării temporare a mecanismului preventiv și compensatoriu de către autorități.

Comitetul de Miniștri a luat în considerare informația și recomandările prezentate în comunicarea Asociației Promo-LEX, se arată într-un comunicat al asociației.

„Comitetul și-a manifestat îngrijorarea cu privire la modul de aplicare a mecanismului preventiv și compensatoriu de către instanțele de judecată (în special, cu privire la termenele de examinare a cauzelor în instanța de judecată), dar și a indicat că suma actuală stabilită de legislație în calitate de compensație financiară pentru o zi de detenție în condiții proaste (apr. 2.55 EUR) este prea mică. Comitetul de asemenea s-a arătat îngrijorat de rata înaltă de încarcerare și întârzierea construcției noului penitenciar. Cu privire la asistența medicală, Comitetul a apreciat cu interes măsurile întreprinse de Guvern în contextul prevenirii COVID 19 în sistemul penitenciar, și a încurajat ca aceste eforturi să continue. Cu toate acestea, Comitetul a solicitat ca Guvernul să asigure standardele CPT cu privire la asigurarea asistenței medicale în sistemul penitenciar”, se mai arată în comunicatul Promo-LEX.

Prin D-decizia Comitetului de Miniștri din 4 iunie 2020 s-a decis continuarea supervizării executării măsurilor generale formulate în grupul de cauze H46-21 I.D. v. Republica Moldova. Astfel, Comitetul a invitat autoritățile să furnizeze, până la 31 martie 2021, informații și cu privire la următoarele aspecte:

– aplicarea în practică a remediului preventiv și compensatoriu;
– informație cu privire la măsurile alternative aplicate pentru ameliorarea condițiilor precare de detenție;
– măsuri luate pentru îmbunătățirea în continuare a asistenței medicale în instituțiile de detenție;
– practica organului de urmărire penală și a instanțelor de judecată de examinare a cererilor deținuților cu privire la acordarea întrevederilor cu membrii de familie.

Potrivit directorului de program al Asociației Promo-LEX, Alexandru Postica, Comitetul de Miniștri a formulat Guvernului următoarele recomandări specifice:

– a invitat autoritățile să finalizeze fără întârziere revizuirea mecanismului preventiv și compensatoriu și le-a încurajat să coopereze strâns cu Secretariatul în acest proces de reformă și să informeze Comitetul miniștrilor cu privire la toate evoluțiile în timp util;
– pe durata procesului de revizuire a mecanismului preventiv și compensatoriu a cerut autorităților să ia toate măsurile necesare pentru a evita afluxul de noi cereri în mod evident întemeiate la Curtea Europeană și a subliniat, în acest context, că sumele compensațiilor bănești acordate la nivel intern nu trebuie să fie nejustificate comparativ cu sumele acordate de Curtea Europeană în cauze similare;
– a invitat în continuare autoritățile să se asigure că se respectă termenul legal de trei luni pentru examinarea plângerilor deținuților depuse în contextul mecanismului preventiv și compensatoriu;

Următoarea evaluare a măsurilor întreprinse de Guvernul RM în grupul cauzelor I.D. v. Moldova va fi reluată la una din sesiunile Comitetului de Miniștri planificate pe anul 2021.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X