În 2019, MAI a gestionat neconform peste 70 de milioane de lei. Din salariile angajaților au fost scoase circa 5 milioane de lei

Autor: , in Actualitate / Social / 22 iulie, 2020, 19:32

Peste 70 de milioane de lei au fost clasificate și atribuite neconform în cadrul Ministerului de Interne. Asta arată auditul instituției pentru anul 2019, realizat de Curtea de Conturi.

În opinia Curții de Conturi, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Totuși, au fost depistate și unele deficiențe.

Cei de la Curtea de Conturi susțin că, clasificarea, atribuirea și raportarea unor cheltuieli și solduri nu oferă o imagine corectă și fidelă a situațiilor financiare ale MAI. Astfel, din cauza neevaluării și necontabilizării mijloacelor fixe, unele instituții din subordine au admis subevaluarea imobilizărilor corporale cu suma de 95,3 milioane de lei, iar altele supraevaluarea mijloacelor fixe cu 10,2 milioane de lei, datorită ținerii în evidența contabilă a unor active demolate și inexistente.

De asemenea, valoarea investițiilor capitale în active în curs de execuție, reflectate în rapoartele financiare consolidate ale MAI au fost subevaluate cu suma de 27,2 milioane de lei, cauza fiind neaprobarea regulamentară a alocațiilor pentru investițiile capitale în legile bugetare anuale.

Auditul atestă clasificarea și atribuirea neconformă a unor cheltuieli bugetare în sumă de 70,7 milioane de lei, rapoartele financiare consolidate fiind denaturate cu suma nominalizată.

Probele de audit relevă că, în anul 2019, veniturile executate au însumat 2570,1 milioane de lei, partea de venituri nefiind executată de către 9 instituții din subordinea MAI cu suma de 155,2 milioane de lei, inclusiv 30,8 milioane de lei din vânzarea mărfurilor și serviciilor cu plată și 63,2 milioane de lei din granturi primite de la organizațiile internaționale.

Veniturile raportate către Serviciul Medical la grupa de conturi „Donații voluntare” în sumă de 4,9 milioane de lei au fost încasate nejustificat din salariile unor angajați ai MAI, veniturile și rezultatul financiar fiind supraevaluate cu suma nominalizată.

În același timp, conform auditului, cheltuielile și activele nefinanciare au fost executate la nivel de 94,1% sau 2568,7 milioane de lei.

În pofida precizării bugetului și micșorării cheltuielilor cu 87,4 milioane de lei, 10 instituții din subordinea MAI nu au valorificat alocații în sumă de 159,8 milioane de lei, nevalorificarea fiind determinată de nivelul de planificare a limitelor de cheltuieli, inclusiv și de nedebursare a unor granturi externe la nivelul planificat.

Ce alte neconformități au fost depistate, vedeți aici.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X