Procedura de adopție în R. Moldova durează în medie opt luni. Care sunt etapele

Autor: , in Actualitate / Social / 26 iulie, 2020, 18:25

Durata procedurii de adopție depinde de perioada de pregătire a actelor anexate la cererea de adopție, de posibilitatea de realizare a potrivirii prealabile dintre un adoptator și un copil adoptabil, perioada de potrivire propriu-zisă, care durează trei luni, și încuviințarea adopției în instanța de judecată. Toate etapele se încadrează în medie în 7-8 luni – perioada medie a unei adopții naționale.

Într-un răspuns oferit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la o solicitare a IPN, Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și a familiilor cu copii precizează că, de regulă, familiile solicită adopția copiilor de vârstă fragedă, fără probleme de sănătate, pe când în Registrul de stat al adopțiilor sunt în evidență preponderent copiii mai mari de șapte ani, copii cu probleme de sănătate sau cupluri de frați. De aceea, familiile adoptatoare așteaptă mai mult timp.

Potrivit legislației, după stabilirea statutului de copil adoptabil, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului selectează adoptatorul potrivit pentru copil, ținând cont de interesul superior al copilului și de cererea adoptatorului. În cazul în care copilul adoptabil se află într-o instituție socială sau într-un serviciu de tip familial, potrivirea adoptatorului se face de către autoritatea teritorială de la domiciliul copilului, în comun cu managerul de caz.

În procesul determinării compatibilității adoptatorului au prioritate rudele copilului adoptabil, tutorele sau curatorul copilului, persoana care are în plasament familial copilul, ca părinte educator sau ca asistent parental profesionist.

Adoptatorul selectat primește din partea autorității teritoriale de la domiciliul copilului pentru care a fost declarat potrivit un permis de vizită. Autoritatea teritorială verifică și constată compatibilitatea adoptatorului cu copilul, luând în considerare necesitățile, dorințele și opiniile ultimului. Întâlnirile și vizitele dintre adoptator și copil au drept scop dezvoltarea treptată a relației de atașament dintre copil și adoptator și au loc atât în mediul de viață al copilului, cât și în afara lui.

Numărul vizitelor necesare pentru constatarea compatibilității îl stabilește autoritatea teritorială în comun cu managerul de caz, în funcție de evoluția cazului. Dacă în termen de 30 de zile din data eliberării permisului de vizită, adoptatorul nu a acceptat potrivirea cu copilul adoptabil, se face o mențiune în acest sens în permisul de vizită, care se semnează de adoptator. În acest caz, adoptatorul este în drept să rămână în lista adoptatorilor pentru un alt proces de potrivire. Dacă potrivirea adoptatorului nu a avut loc, autoritatea teritorială întreprinde noi măsuri de selectare a altor adoptatori pentru copil.

Dacă potrivirea a avut loc, în termen de cinci zile, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului îl încredințează adoptatorului pe o perioadă de 90 de zile, pentru adaptarea copilului cu adoptatorul și pentru constatarea compatibilității lor. Încredințarea copilului în vederea adopției se face printr-o decizie motivată, emisă de autoritatea teritorială în baza rezultatelor procesului de potrivire.

Direcția politici din cadrul MSMPS mai spune că, despre încredințarea copilului în vederea adopției se informează autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului, care este obligată să monitorizeze evoluția copilului și a relațiilor dintre el și adoptator pe tot parcursul perioadei de încredințare, întocmind în acest sens rapoarte lunare.

Capacitatea de adaptare fizică şi psihică a copilului la mediul familial este analizată de autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului, în raport cu condițiile de natură socioprofesională, economică, culturală, de limbă, religie și de orice alte elemente caracteristice locului unde trăiește copilul în perioada încredințării. Acestea ar putea avea relevanță în aprecierea evoluției sale ulterioare în cazul încuviințării adopției.

La sfârșitul perioadei de încredințare în vederea adopției, autoritatea teritorială întocmește un raport final și îl prezintă autorității teritoriale care a decis încredințarea copilului. Perioada de încredințare pentru adopție se prelungește de la depunerea cererii de încuviințare a adopției în instanța de judecată, până la soluționarea cererii prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

În cazul în care, în perioada încredințării în vederea adopției, autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului constată neadaptarea copilului cu adoptatorul ori existența oricăror alte motive de natură să împiedice finalizarea procedurii de adopție, informează imediat autoritatea teritorială de la domiciliul copilului pentru a dispune revocarea încredințării sau, după caz, prelungirea măsurii de încredințare.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X