Reacția APP la măsura provizorie a Arbitrajului de la Stockholm de interzicere a rezilierii contractului de concesiune

Autor: , in Justiție / 4 august, 2020, 13:14

Agenția Proprietății Publice (APP) vine cu o reacție după ce compania Avia Invest a anunțat despre decizia provizorie a Curții Internaționale de Arbitraj de la Stockholm la cererea împotriva Republicii Moldova privind încălcarea legislației naționale și internaționale în relațiile cu concesionarul (Avia Invest) Aeroportului Internațional Chișinău.

APP afirmă că va acorda întreg suportul pentru asigurarea reprezentării eficiente și apărarea drepturilor și intereselor statului în cauza Komaksavia Airport Invest LTD împotriva Republicii Moldova.

Într-un comunicat de presă, Agenția a făcut o incursiune în relațiile cu concesionarul aeroportului – Avia Invest:

La data de 30 august 2013, Agenția Proprietății Publice a încheiat Contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent nr. 4/03 cu SRL „AVIA INVEST”.

Potrivit contractului, concesionarul s-a obligat să garanteze finanțarea concesiunii pe tot termenul contractului în volumul și termenele prevăzute, prin constituirea garanției de bună execuție a contractului, pentru fiecare din etapele de implementare.

SRL „AVIA INVEST” nu a executat obligațiile contractuale de edificare a obiectivelor concesionale stabilite în Programul investițional atât pentru Etapa I investițională cât și pentru Etapa II, acumulând restanțe la capitolul investiții în jur de 66.2 mln. EUR.

Pentru etapa a II-a de implementare a concesiunii, garanția de bună execuție a contractului de concesiune a expirat la 31.12.2019, iar SRL „AVIA INVEST” nu a executat obligația contractuală privind constituirea unei noi garanții de bună execuție în valoare de 1 000 000 EUR.

La data 14.04.2020, Agenția Proprietății Publice a expediat notificarea preliminară nr. 09-056-1714 și a solicitat SRL „AVIA INVEST” executarea obligaţiilor contractuale privind constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului acordându-se o perioadă de rezoluție, de 60 de zile, în care SRL „AVIA INVEST” urma să constituie o garanție valabilă de bună execuție a contractului de concesiune.

SRL „AVIA INVEST” nu s-a conformat solicitării Agenției Proprietății Publice, urmare a ce SRL „Avia-Invest” prin adresarea nr. 09-05-1888 din 06.05.2020 a fost informată repetat despre necesitatea executării obligației contractuală privind constituirea garanției de bună execuție.

În perioada de rezoluție, de 60 de zile de la data recepționării notificării preliminare, acordată prin contract, SRL „AVIA INVEST” nu a executat obligațiile contractuale, încălcând grav prevederile contractului de concesiune încheiat la 30 august 2013.

Drept urmare, pentru neexecutarea obligațiunilor contractuale, la data de 8 iulie 2020, Agenția Proprietății Publice a rezoluționat contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent nr. 4/03, încheiat cu SRL „AVIA INVEST” iar drept efect a solicitat de la SRL „AVIA INVEST” restituirea bunurilor Aeroportului Internațional Chișinău.

La data de 24 iulie 2020, SRL „AVIA INVEST” s-a adresat Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm cu solicitarea privind aplicarea măsurilor de asigurare în cauza inițiată anterior, prin care a comunicat despre dezacordul față de achitarea în contul statului a taxei aeroportuare în mărime de 50% din tariful perceput per pasager la plecare, precum și față de notificarea de rezoluțiune a contractului de concesiune emisă de Agenția Proprietății Publice pentru neexecutarea obligațiilor contractuale de către SRL „AVIA INVEST”.

La data de 3 august 2020, Agenția Proprietății Publice a fost informată despre emiterea deciziei Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm din 2 august 2020, prin care s-a recomandat statului Republica Moldova să se abțină de la acțiunile ulterioare privind executarea notificării de rezoluțiune din 8 iulie 2020 emise pe motivul neexecutării obligațiilor contractuale de către SRL „AVIA INVEST”, referitor la neconstituirea garanției de bună execuție conform prevederilor contractului de concesiune.

Este de menționat că decizia Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm din 2 august 2020, reprezintă o măsură provizorie emisă de un singur arbitru pînă la începerea examinării cauzei în arbitraj, prin care s-a suspendat executarea notificării de rezoluțiune.

Totodată, măsura respectivă este în acord cu termenul de 180 de zile prevăzut la art. 24 din contractul de concesiune, pentru executarea notificării de rezoluțiune și restituirea tuturor activelor ce au făcut obiectul concesiunii și îmbunătățirile care nu pot fi separate de acesta.

Citește și: Rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Chișinău, interzisă de Arbitrajul de la Stockholm

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X