Sursă foto: usm.md

Reprezentanții Universității de Stat din Moldova au anunțat că reluarea cursurilor va începe la 1 septembrie 2020. În condițiile generate de noul coronavirus, activitățile didactice din cadrul instituției se vor ține în format mixt, combinând varianta clasică cu cea desfășurată online. Decizia a fost luată de Senatul USM, care a adoptat metodologia de organizare, desfășurare și monitorizare a activităților didactice în anul de studii 2020-2021

Prorectorul pentru activitatea didactică a USM, dr. hab., prof. univ. Otilia Dandara, vine cu explicații pentru cei care se întreabă cum vor decurge orele în vreme de pandemie.

Când va începe procesul de studii la USM?

Structura anului școlar nu a fost modificată. Și în acest an, ca și în cei anteriori, la USM cursurile vor începe la 1 septembrie. Toate activitățile didactice vor avea loc în perioada stabilită în calendarul academic al USM.

Doamna prorector, cum se vor desfășura cursurile în acest an?

Orele teoretice se vor ține online pe platforme destinate învățământului la distanță.

Resursele educaționale digitale vor fi elaborate de cadrele didactice ale USM și vor fi selectate în funcție de specificul programului de formare profesională și de finalitățile învățării. Suporturile de curs urmează să fie plasate pe platforma Moodle a USM până la data de 1 septembrie a.c. Fiecare student va avea generat un cont individual care îi va permite accesul pe această platformă.

Orele practice, de laborator și seminarele vor avea loc față în față, cu asigurarea unei distanțe fizice între studenți de minimum 1-1,5 metri. Pentru desfășurarea orelor au fost identificate spații suplimentare. In acest fel sunt asigurate toate măsurile de distanțare fizică necesare pentru a reduce riscul epidemiologic.

Aceste schimbări vor afecta durata orelor?

Durata orelor online va fi identică cu cea a orelor ținute offline. O noutate va fi includerea orelor online în orarul lecțiilor desfășurate în mod tradițional.

Ce alte modificări vor mai fi operate la USM în acest an de studiu?

Modificările vor fi mai mult calitative decât cantitative. În contextul învățământului online se schimbă rolul profesorului. Profesorul nu mai este cel care predă, cel care are acces la informație, ea fiind acum la îndemâna tuturor. Profesorii devin mai puțin responsabili pentru transmiterea cunoștințelor și își vor asuma rolul de ghidare a studenților de-a lungul procesului de studiu. Sistemul hibrid de studiu prevede utilizarea combinată a resurselor de învățare online și offline și va contribui la dinamizarea și eficientizarea procesului de educație.

Care va fi modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților?

Monitorizarea și evaluarea activității studenților va avea loc exclusiv online. Evaluarea curentă și finală a cunoștințelor studenților se va face pe platforma Moodle a USM. Probele orale, după caz, pot fi susținute față în față sau prin intermediul platformelor care să permită dialogul și înregistrarea acestuia.

În ce fel asigură USM accesul la studii online pentru toate categoriile de studenți?

Inventarierea resurselor fizice și digitale la nivelul unităților USM, a nivelului de dotare cu echipamente a cadrelor didactice, precum și a numărului de studenți care dețin dotările necesare accesării platformelor de e-learning a făcut posibilă trecerea în scurt timp la studiul la distanță. Pentru persoanele care nu dispun de instrumentele necesare pentru a participa la cursurile online, au fost amenajate 2 săli dotate cu calculatoare performante în incinta universității, conectate la rețeaua internet. Sălile sunt amplasate la parterul blocurilor de studii, facilitând astfel accesul și pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Pentru persoanele cu deficiențe de vedere a fost amenajat un laborator specializat în blocul de studii nr. 4. În acest fel, USM asigură accesul la studii tuturor actanților.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here