COVID-19. Ultima decizie CNESP: Regulile la care s-a renunțat și altele noi care au fost aprobate (DOC)

Autor: , in Actualitate / COVID-19 / Social / 22 august, 2020, 10:41

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit în ședință la data de 21 august, fiind aprobată o nouă hotărâre ce vine cu unele completări și modificări.

Printre cele mai importante decizii adoptate sunt relansarea procesului educaţional în cadrul instituţiilor de învăţământ, începând cu data de 1 septembrie 2020, în cazul corespunderii condiţiilor de desfăşurare a activităţii.

În spațiile din incinta școlilor și universităților vor fi marcate benzi pentru a delimita distanța între persoane de cel puțin 1,5 metri. Aceeași distanță va fi respectată și între băncile din sălile de curs. Pentru a evita aglomerația, lecțiile vor începe la ore diferite, iar după caz ar putea fi reduse. De asemenea, va fi adaptată și durata pauzelor pentru aerisirea încăperilor și igienizarea mâinilor. În incinta instituțiilor, toți vor fi obligați să poarte măști de protecție, cu acoperirea nasului și a gurii.

Zilnic, la intrare, un lucrător medical va efectua triajul epidemiologic al elevilor, studenților și personalului angajat. În cazul în care cineva din elevi/studenți va înregistra febră sau alte simptome, acesta va fi izolat într-o încăpere special amenajată, iar în cazul elevilor peste 18 ani sau personalului angajat se va anunța serviciul de urgență 112. Dacă vor fi depistate cazuri de infecție cu virusul COVID-19, întreaga grupă/clasă va fi plasată în autoizolare pe o perioadă de 14 zile.

Vezi și: Chicu: La 1 septembrie va fi reluat procesul educațional, totuși, unele școli ar putea să nu fie redeschise. Decizie separată în cazul universităților (VIDEO)

Totodată, a fost ridicat, parțial, regimul de autoizolare de 14 zile pentru cetățenii care vin de peste hotare, începând cu 1 septembrie. Ministerul Sănătății va stabili lista țărilor și regiunilor cu risc epidemiologic sporit, clasificate în zone roșii și verzi. Cei care vin din zonele roșii vor trebui să completeze fișele epidemiologice și să respecte autoizolarea pentru 14 zile.

Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile.

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:
-membri de familie ai cetăţenilor RM;
-persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
-persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
-elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova;
-membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
-cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
-titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
-persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
-persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
-lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
-conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi
personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.

În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

Hotărârea CNESP poate fi văzută mai jos.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X