(DOC) România menține R. Moldova în zona verde, după actualizarea listei țărilor cu risc epidemiologic

Autor: , in Actualitate / Social / Travel / 23 noiembrie, 2020, 20:50 Etichete: , ,

România a actualizat recent lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat și a menținut Republica Moldova în „zona verde”. În aceste condiții, moldovenii care vor planifica să călătorească în România vor fi scutiți de izolare sau carantină, însă continuă să fie menținută „interdicția de intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de excepții.

Astfel, cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții, nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă”.

„Republica Moldova nu se regăsește printre țările respective, semnificând că cetățenii Republicii Moldova, eligibili pentru intrarea în România – potrivit prevederilor HG 856 din 14.10.2020, privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, nu vor fi plasați în izolare, carantină la intrarea în România”, precizează Ambasada Republicii Moldova în România.

Fac excepție persoanele care sunt membri de familie ai cetăţenilor români, membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România, persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere, persoane care se deplasează în interes profesional, personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, persoane în tranzit.

Ambasada Republicii Moldova în România

De menționat că începând cu 14 noiembrie anul curent, în România a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situații de Urgență.

1. Restricții de intrare și categoriile exceptate

– Este menținută interdicția de intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de excepții. Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai jos nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă.

– Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare; i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită nu se mai aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană.

– Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat. Conform Hotărârii nr. 51 din data de 02.11.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), Republica Moldova nu se regăsește printre țările respective, semnificând ca cetățenii Republicii Moldova, eligibili pentru intrarea în România nu vor fi plasați în izolare/carantină la intrarea în România. Această măsură este aplicabilă până la intrarea în vigoare a unei alte decizii a CNS.

Mai multe informații, găsiți AICI.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Faci un comentariu sau dai un răspuns?


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X