Un cetățean, care se află într-un litigiu cu Consiliul Superior al Magistraturii, a cerut recuzarea tuturor judecătorilor din Republica Moldova. Mai mult, acesta a solicitat strămutarea cauzei într-o instanță din altă țară, motivând că are dubii referitor la obiectivitatea şi nepărtinirea judecătorilor, scrie Bizlaw

Potrivit portalului Bizlaw, persoana se află într-un litigiu cu CSM cu privire la constatarea încălcării drepturilor şi libertăţilor, obligarea înlăturării încălcărilor comise şi repararea prejudiciului moral. Dosarul a ajuns să fie examinat la Curtea Supremă de Justiției, după ce cererea sa de chemare în judecată a fost respinsă de către Curtea de Apel Chișinău ca fiind inadmisibilă.

Bizlaw menționează că recursul depus împotriva deciziei instanței de apel a fost scris în altă limbă decât cea de stat.

După ce a fost repartizată cauza, Curtea Supremă de Justiție a dat un termen pentru traducerea recursului. Totuși, cetățeanul a depus cerere de recuzare a judecătorilor în gestiunea cărora a fost repartizată cauza. Mai mult, acesta nu s-a oprit aici, dar a înaintat recuzare împotriva tuturor judecătorilor din Republica Moldova, cu strămutarea cauzei într-o instanță judiciară a unui alt stat. Drept temei al cererii sale, a invocat prevederile art. 50-52 din Codul administrativ şi art. 50, alin. (1), lit. e) din Codul de procedură civilă, motivând că are dubii referitor la obiectivitatea şi nepărtinirea judecătorilor CSJ, cât şi a tuturor judecătorilor din Republica Moldova, or aceştia ignoră prevederile legislației interne, cât şi internaționale.

În urma examinării cererii de recuzare, CSJ a respins-o pe motiv că simpla invocare a împrejurărilor care pun la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea judecătorilor recuzaţi, fără a le descrie, nu poate constitui temei de admitere a cererii de recuzare.

Cu referire la recuzarea tuturor judecătorilor din Republica Moldova, CSJ a menționat prevederile art. 52, alin. (5) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia în proces nu se admite recuzarea judecătorilor care nu sunt implicați în examinarea cauzei. Astfel, cererea cu privire la recuzarea tuturor judecătorilor din Republica Moldova de asemenea se respinge ca fiind neîntemeiată.

La fel, s-a respins și solicitarea privind strămutarea cauzei într-o instanţă judiciară a unui alt stat pe motiv că nu se încadrează în prevederile art. 198 din Codul administrativ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here