PSRM vrea modificarea legii referitor la controlul averii. ANI: Reglementarea afectează grav procedurile de control aflate în derulare

Autor: , in Justiție / Politic / 10 decembrie, 2020, 18:52

Fracțiunea Partidului Socialiștilor inițiază un proiect de lege prin care cadrul legal referitor la controlul averii și intereselor personale să fie modificat. Autorii proiectului propun ca procesul de control al averii să fie în decursul a unui an după încetarea sau expirarea mandatului, a funcției publice ori de demnitate publică. Inițiativa a trecut de Comisia juridică, numiri și imunități fără a aștepta avizul Autărității Naționale de Integritate (ANI).

În prezent, termenul prevăzut de legislație este de 3 ani de la expirarea sau încetarea mandatului.

Potrivit proiectului, persoana care a fost supusă controlului va putea contesta actul de constatare nemijlocit în instanța judecătorească competentă pentru examinarea acțiunii în contencios administrativ. De asemenea, sancţiunea disciplinară va putea fi aplicată după rămânerea definitivă a actului de constatare, în condițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară.

„Principalele prevederi ale proiectului rezidă în ajustarea termenului în interiorul căruia pot fi efectuate procedurile de control al ANI-ului în perimetrul deținerii mandatului, precum și în termen de un an de la expirarea sau încetarea acestuia. Subsidiar, modificarea propusă instituie termene de prescripție clare pentru aplicarea sancțiunilor pentru constatările realizate, or, în formatul actual aplicarea acestora comportă un caracter infinit, fapt care denaturează complet conceptul acțiunii în timp a legii, precum și prescriptibilitatea atragerii la răspundere, care de altfel există chiar și în domeniul procesual penal. Subsidiar, modificările propuse vin să ajusteze normele procedurale la condițiile legale ale Codului Administrativ”, se menționează în nota informativă a proiectului.

De cealaltă parte, ANI a prezentat, joi, 10 decembrie, avizul negativ asupra proiectului. Instituția a mai adăugat că se „creează impresia că unii din semnatarii inițiativei legislative ar putea fi interesați în promovarea proiectului respectiv, pentru a le fi încetate procedurile de control iar în cazul altora – de a nu fi inițiate proceduri de control, admițând, în cazul dat și o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese”.

„Autoritatea, prin avizul său a semnalat că, prin promovarea și eventuala adoptare a proiectului de lege, vor fi create condițiile necesare de deraiere de la scopul urmărit – Modificarea legislației în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor, precum și a eficientizării activității Autorității Naționale de Integritate. Or, normele de modificare propuse vin în contradicție cu acest scop și compromite esențial intenția de fortificare instituțională, care, de fapt, ar trebui să asigure Autoritatea cu mecanismele legale necesare pentru asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice și de demnitate publică”, se arată într-un comunicat.

„La caz, Autoritatea amintește că, modificarea legislației în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor, precum și a eficientizării (autentice a) activității Autorității Naționale de Integritate, se impune în vederea implementării Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21.07.2020 și ratificat la 10.09.2020, care prevede la pct. 3 din Anexa I un șir de condiționalități ce impun obligația de a eficientiza funcționarea Autorității Naționale de Integritate”, se mai spune în comunicat.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați PSRM.

Proiectul urmează a fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Faci un comentariu sau dai un răspuns?


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X