(VIDEO) Cabinetul de miniștri a examinat amendamentele propuse de deputați. Din 201 propuneri, 153 au fost respinse

Autor: , in Actualitate / Politic / 14 decembrie, 2020, 18:20 Etichete: ,

Miniștrii s-au întrunit luni, 14 decembrie, în ședință, pentru a discuta amendamentele propuse de deputați la proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021.  

Guvernul a respins amendamentele privind excluderea măsurilor de diminuare a circulației numerarului. „Guvernul își menține poziția în contextul beneficiilor pentru societate a propunerilor de diminuare a plăților în numerar. Majoritatea țărilor Uniunii Europene au recurs la limitarea mărimii sumei care poate fi achitată în numerar”, susține premierul Ion Chicu.

Amendamentele ce vizează sistemul scutirilor personale, soț/soție și pentru persoanele întreținute la fel, au fost respinse. „Obiectivele și măsurile Guvernului sunt orientate spre susținerea încadrării persoanelor apte de muncă în cadrul pieței muncii, fiind propus în acest sens instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă”, susțin reprezentanții Guvernului.

Propunerea ce ține de propunerile aferent modificării regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți a fost susținută parțial prin amânarea implementării prevederilor și intrarea acestora în vigoare la data de 1 iulie 2021.

Referitor la amendamentele ce țin de eliminarea prohibițiilor la importul mijloacelor de transport, menționăm că conceptual legislația vamală, nu trebuie să prevadă interziceri de bunuri (cu excepția celor care este interzisă circulația pe teritoriul țării, cum ar fi drogurile), iar în cazul în care se dorește restrângerea importurilor anumitor bunuri din raționamente ecologice, acestea urmează a fi realizate prin aplicarea unor impozite majorate. În acest sens, concomitent cu eliminarea prohibițiilor se propune majorarea esențială a accizelor proporțional termenului de exploatare a mijloacelor de transport. Existența prohibițiilor creează stimulente pentru activități ilicite, prin care se evită atât interzicerile cât și achitarea impozitelor. De asemenea, acestea nu permit dezvoltarea unor afaceri ce au drept scop importul, prelucrarea și exportul bunurilor respective.

În parte ce ține de propunerile ce vizează armonizarea legislației privind produsele din tutun, Parlamentul urmează să decidă asupra menținerii sau excluderii noțiunii din proiectul de lege și respectiv asupra regimului de impozitare.

Guvernul nu a susținut amendamentul ce ține de extinderea magazinele duty-free, întrucât acesta contravine standardelor UE și generează reducerea veniturilor bugetare. Se consideră important reiterarea impactului negativ al propunerilor asupra climatului concurențial loial în mediul autohton, precum și imaginea țării pe plan internațional.

Cu privire la amendamentul ce vizează excluderea taxei aeroportuare, acesta nu a fost susținut deoarece aceasta reprezintă o sursă de finanțare a Fondului de susținere socială a populației și respectiv va afecta finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenței sociale.

În partea ce ține de amendamente ce vizează plafonarea taxelor locale, s-a propus menținerea poziției Guvernului.

De asemenea a fost susținut amendamentul privind introducerea indemnizației unice în mărime de 100.000 lei pentru personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care a decedat în lupta cu COVID-19;

La fel a fost susținut amendamentul privind introducerea sporului cu caracter specific în mărime de 40% personalului din autoritatea responsabilă de controlul constituționalității. Suplimentar, Guvernul propune completarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar cu unele norme pentru a distinge nivele de salarizare în autoritățile publice locale în localitățile sub 5.000 de locuitori și eliminarea discrepanțelor existente în salarizarea conducătorilor unităților bugetare care sînt subdiviziuni structurale ale autorităţilor reprezentative deliberative de nivelul al doilea, prin acordarea dreptului de a beneficia de trepte de salarizare.

În debutul ședinței Guvernului, premierul Ion Chicu a apostrofat mai mulți deputați pentru nemulțumirile expuse privind proiectele bugetar-fiscale și le-a urat acestora ca „la alegerile din luna mai să luați atâtea mandate câte adevăruri ați spus despre aceste proiecte”.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Faci un comentariu sau dai un răspuns?


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X