Foto simbol: travelleaderscorporate.com/

Populația feminină predomină în rândul populației cu reședință obișnuită, conform datelor statistice. Femeile trăiesc, în medie, cu 8.3 ani mai mult decât bărbaţii. Totodată, fetele se căsătoresc mai timpuriu decât bărbații.

Biroul Naţional de Statistică a prezentat informația privind portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile:

Femeile predomină în numărul populaţiei

Populația feminină predomină în rândul populației cu reședință obișnuită. La începutul anului 2020, la 100 femei reveneau 93 bărbați. Raportul diferă semnificativ în funcție de anumite grupuri de vârstă. Populația masculină predomină în grupul de vârstă 0-14 ani, raportul fiind de 112 bărbați la 100 femei. În grupul de vârstă 15-34 ani, numărul bărbaților și femeilor este aproape identic. Diferențele sunt mai accentuate în cazul populației în vârstă de 35-64 ani și 65 ani și peste, la 100 femei revenind 92 bărbați și respectiv 61 bărbați.

Speranţa de viaţă la femei este mai mare decât la bărbați

Femeile trăiesc, în medie, cu 8,3 ani mai mult decât bărbaţii. Speranţa de viaţă la naştere, în anul 2019, a constituit 75,1 ani pentru femei şi 66,8 ani în cazul bărbaţilor. Acest decalaj este cauzat de nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă aptă de muncă (16-62 de ani).

Femeile câștigă în medie cu 14% mai puțin decât bărbații

Femeile au câștigat în anul 2019, în medie, cu 14,1% mai puțin decât bărbații (85,9% din câștigul salarial mediu al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța a constituit, în medie, circa 1098 lei. Astfel, câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor în anul 2019 a constituit 6709,8 lei, iar al bărbaților – 7.808 de lei.

Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie, în anul 2019, a constituit 26,0 ani, iar la bărbaţi – 28,9 ani. Pe grupe de vârstă, cei mai mulţi bărbaţi, care s-au căsătorit în anul 2019, aparţin grupului de 25-29 ani (36,5%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (35,5%). Căsătoriile de până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 10,1% din numărul căsătoriilor înregistrate în mediul rural au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 4,2% din căsătorii la femeile de aceeași vârstă, în mediul urban.

Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2019, cele încheiate de persoane celibatare, au reprezentat 80%, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.

Femeile sunt mai puțin expuse accidentelor de muncă

Din 457 de salariați care au suferit accidente de muncă (cu excepția celor mortale) în anul 2019, femeile au constituit 31%. Rata accidentelor de muncă nemortale în rândul femeilor este de 2,4 ori mai mică decât cea a bărbaților (43,4 femei la 100 mii femei salariate, 105,6 bărbați la 100 mii bărbați salariați).

Din 36 de salariați care au suferit accidente de muncă mortale în anul 2019, două au fost înregistrate în rândul femeilor. Rata accidentelor de muncă mortale în rândul femeilor a constituit 0,6 la 100 mii femei salariate, în timp ce în rândul bărbaților, rata a constituit 11,4.

Fetele predomină în învățământul profesional tehnic postsecundar, iar băieții în cel profesional tehnic secundar

În anul de studii 2020/21, la programele de formare profesională a muncitorilor calificați din cadrul învățământului profesional tehnic secundar, băieții au constituit circa trei pătrimi din total (73%), pe când la programele de formare profesională a maiștrilor, tehnicienilor și altor specialiști din cadrul învățământului profesional tehnic postsecundar ‒ peste o jumătate erau fete (54%).

Distribuția elevilor cuprinși în învățământul profesional tehnic pe domenii de formare profesională scoate în evidență o anumită polarizare, în funcție de gen, a meseriilor/profesiilor/ specialităților corespunzătoare acestora. În învățământul profesional tehnic secundar, meseriile care prezintă un interes ridicat în rândul elevilor, cum ar fi mecanic auto, electrician-electronist auto, electrogazosudor-montator, electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice, lăcătuș-instalator tehnică sanitară, tractorist-mașinist în producția agricolă, placator cu plăci, tencuitor, operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor sunt dominate de băieți. Totodată, meseriile la fel de solicitate, precum: croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, cusător, cofetar, brutar sunt alese preponderent de fete.

În învățământul profesional tehnic postsecundar, opțiunile băieților s-au îndreptat preponderent spre domeniile: activități inginerești, tehnologia informației și a comunicațiilor, stomatologie. Cele mai atractive au fost următoarele specialități: exploatarea / diagnosticarea tehnică a transportului auto, mecanica agricolă, electromecanica, rețele de calculatoare, programare și analiza produselor de program, stomatologia. În același timp, fetele manifestă preferințe pentru așa domenii precum: îngrijirea bolnavilor și obstetrica, asistență socială și consiliere, pedagogie, servicii de coafor si frumusețe, secretariat și muncă de birou, medicină, fabricare și prelucrare a textilelor. În cadrul acestora, ponderi mari se remarcă pentru următoarele specialități: îngrijirea bolnavilor, asistența socială, pregătirea cadrelor pentru instituții preșcolare și primare, frizerie și cosmetică, servicii administrative și de secretariat, medicină, modelarea / proiectarea si tehnologia confecțiilor.

Femeile optează mai mult pentru învățământul superior

Învățământul superior comparativ cu cel profesional tehnic postsecundar înregistrează un nivel și mai mare de participare a populației feminine (58% din total studenți în anul de studii 2020/21). De asemenea, femeile sunt mai bine reprezentatela studii superioare de master (inclusiv studiile integrate), unde ponderea studentelor este de 64% din totalul studenților înscriși la acest nivel, precum și la studii superioare de licență – 56%.

La nivelul învățământului superior de licență, populația feminină se orientează cu predilecție spre următoarele domenii generale de studii: științe ale educației, științe sociale si comportamentale, filologie, servicii publice. Pe de altă parte, bărbații, preponderent optează pentru inginerie și tehnologii ale informației și comunicațiilor. În plus, la cele mai solicitate domenii, precum științe economice și drept, se poate observa: o majoritate a femeilor la economie (două treimi din total studenți) și ponderi aproape egale de femei și barbați la drept.

Distribuția studenților pe domenii generale de studii la master este relativ asemănătoare cu cea de la licență: o parte importantă din aceștia reprezintă studenții din domeniul drept – în care proporția femeilor și cea a bărbaților este egală, științe ale educației, în care domină femeile, sănătate și științe economice ‒ în care femeile reprezintă peste 70%.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here