vineri, mai 7, 2021


Replica lui Chicu și precizările ASP privind „tarifele la serviciile care s-au dublat sau chiar mai mult au crescut”

Autor: , in Actualitate Politic Social , - 16:18

Fostul premier Ion Chicu îl critică pe vicepreședintele Parlamentului din partea Platformei DA, Alexandru Slusari, pentru faptul că a cerut revizuirea tarifelor la unele servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit lui Chicu, decizia de a majora tarifele are menirea de a apăra banii publici de populism. Cu o reacție au venit și reprezentanții ASP, spunând că tarifele la serviciile prestate nu au suferit modificări pe parcursul anilor precedenți pe fonul creșterii indicilor economico-financiari pe republică.

Ion Chicu a precizat că Agenția Servicii Publice este o instituție cu autonomie financiară și trebuie să-și asigure desinestătător activitatea, fără a primi bani din bugetul statului.

„Domnul Slusari ar dori și în continuare, când își înregistrează vreun teren, să achite 57 de lei, deși costul serviciului este de 131 de lei. Restul de circa 74 de lei, lobbyistul ar vrea să fie achitat din pensiile oamenilor. Situație similară este și cu alte servicii. Ultima dată, tariful la acest serviciu a fost modificat în 2006. De atunci, populismul iresponsabil al unora a prejudiciat bugetul statului cu sute de milioane de lei. Doar pentru 2021, pierderile ASP ar constitui 300 de milioane de lei, care urmează a fi acoperite din buget”, a comentat Chicu.

Fostul premier a mai scris că decizia Guvernului, din 22 decembrie 2020, prevede că serviciile, precum înregistrarea nașterii și a decesului sau eliberarea primului buletin de identitate, rămân gratuite.

Precizările Agenției Servicii Publice:

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu ASP, în temeiul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (pct.1.18.1), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019.

Hotărârea Guvernului cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice a fost aprobată la data de 22 decembrie 2020 cu nr.966 și publicată în Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020. Prin Hotărârea respectivă a fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri și gratuit

Decizia Guvernului asigură o abordare unificată faţă de îmbunătăţirea serviciilor publice, un mecanism eficient, deschis şi transparent în stabilirea tarifelor rezonabile pentru serviciile prestate, prevede ajustarea tarifelor prin aplicarea Metodologiei unificate pentru toate grupurile de servicii prestate de ASP, bazate pe estimarea costurilor și acoperirea cheltuielilor aferente procesului de acordare a serviciilor, dar în același timp pune în sarcina ASP acoperirea tuturor cheltuielilor legate de prestarea serviciilor cu înlesniri și gratuite.

Accentuăm că tarifele la serviciile prestate de ASP nu au suferit modificări pe parcursul anilor precedenți pe fonul creșterii indicilor economico-financiari pe republică. De exemplu, ultima revizuire a tarifelor la serviciile cadastrale a avut loc în anul 2006. Constatăm faptul, că s-au majorat tarifele la unele servicii din domeniul cadastral, dar un factor important al Nomenclatorului actualizat este menținerea intactă a tarifelor la serviciile de bază a ASP, în pofida faptului că aceste tarife nu reprezintă cheltuielile reale ale Agenției și sunt sub cost (de exemplu, eliberarea actelor de identitate). În general, majorarea tarifelor se atestă la serviciile de urgență, fiind micșorat timpul de acordare a acestora. Iar tarifele la serviciile cu termenul obișnuit s-au păstrat, acordând posibilitatea solicitantului de a alege serviciul.

Pentru serviciile sociale de bază prestate persoanelor fizice este prevăzută menținerea gratuității a acestora. Astfel, de exemplu, înregistrarea nașterii, decesului, eliberarea primului buletin de identitate al cetățeanului RM, determinarea apartenenței persoanei la cetățenia RM, etc. se efectuează cu titlu gratuit. Concomitent, este prevăzută prestarea unor servicii cu titlu gratuit pentru persoanele cu dezabilități, copiilor rămași fără ocrotire părintească, veteranilor de război, victimelor traficului de ființe umane, persoanelor care se află la întreținerea statului, donatorilor voluntari de sânge, etc. (serviciile din domeniul de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, calificare a conducătorilor auto și înmatriculare a transportului, serviciile de furnizare a informației din resursele informaționale de stat, etc.).

Nomenclatorul aprobat prevede reduceri de 50 la sută din tariful stabilit în serviciile din domeniul cadastrului (înregistrarea ipotecii pentru 2 şi mai multe terenuri cu destinație agricolă, notarea arendei asupra 2 şi mai multe terenuri agricole ale aceluiași titular, se prestează cu reducere de 50 la sută din tariful stabilit, în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv, înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate pentru bunurile imobile amplasate în localități rurale, înregistrarea (primară selectivă și curentă) a dreptului de proprietate în temeiul certificatului de moștenire,).

Este de menționat că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017 cu privire la constituirea ASP, Agenția este o instituție publică (non-profit) și își desfășoară activitatea în baza autofinanțării. Aplicarea tarifelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020 nu va genera profituri pentru ASP, iar în cazul înregistrării unui profit în bilanțul contabil, acesta se face venit la bugetul de stat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017. Remarcăm, că în cazul menținerii tarifelor vechi, ASP risca înregistra pierderi financiare considerabile, care puteau afecta activitatea și posibilitatea ASP de autofinanțare, ceea ce inevitabil ducea la necesitatea subvenționării de către stat a activităților efectuate de ASP, în baza faptului că este o instituție fondată de Guvern”.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *