Relațiile UE-Rusia: Comisia și Înaltul Reprezentant propun calea de urmat

Autor: , in Actualitate / Externe / 17 iunie, 2021, 19:18

Astăzi, la invitația Consiliului European, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de securitate prezintă un comunicat comun privind relațiile UE cu Rusia. Comunicatul comun prezintă recomandări premergătoare reuniunii Consiliului Europei din 24-25 iunie privind modalitățile de consolidare a punerii în aplicare a politicii UE privind Rusia.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „istoria, geografia și oamenii leagă UE și Rusia. Starea relațiilor noastre este complexă. Trebuie să identificăm provocările și să profităm de oportunități. Alegerile deliberate și acțiunile agresive ale guvernului rus din ultimii ani au creat o spirală negativă în această privință. Gestionarea relațiilor UE-Rusia continuă să reprezinte o provocare strategică majoră pentru UE. Ca răspuns, UE trebuie să continue să acționeze în mod unitar și consecvent, apărând valorile și interesele noastre fundamentale”.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte Josep Borrell, a spus: „în circumstanțele actuale, un parteneriat reînnoit între Uniunea Europeană și Rusia, care să permită o cooperare mai strânsă, pare o perspectivă îndepărtată. Obiectivul nostru ar trebui să stea în identificarea căilor care ar putea ajuta la schimbarea dinamicii actuale treptat într-o relație mai previzibilă și mai stabilă. UE în același timp va acționa cu respingere, constrângere și angajare privind Rusia, pe baza unei înțelegeri depline generale a obiectivelor Rusiei și a unei abordări a pragmatismului principial”.

Respingere, constrângere, angajare: gestionarea unei provocări strategice

În cazul în care situația politică permite acest lucru, potențialul de cooperare UE-Rusia este considerabil. Cu toate acestea, guvernul rus urmărește în mod activ obiective orientate în direcția opusă. Rusia contestă adesea și subminează dreptul internațional și principiile-cheie ale OSCE și ale Consiliului Europei pe care le-a acceptat. Încearcă să influențeze, să intervină și să destabilizeze UE și statele sale membre, precum și țările noastre partenere. Rusia recurge la represiunea politică din ce în ce mai mult, inclusiv privind drepturile omului și libertățile fundamentale, pentru a menține ordinea politică și economică actuală din țară.

Având în vedere această provocare, Comunicatul comun de astăzi analizează stadiul punerii în aplicare a celor cinci principii care ghidează relațiile UE cu Rusia, și anume:

 • Punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Minsk;

 • Consolidarea relațiilor cu partenerii estici ai UE și cu alți vecini;

 • Consolidarea rezilienței UE;

 • Implicarea selectivă cu Rusia în chestiuni de interes pentru UE;

 • Contacte interumane și sprijin pentru societatea civilă rusă.

Pentru a ține piept provocării strategice venite din partea conducerii ruse, în conformitate cu aceste principii, Comisia și Înaltul Reprezentant propun ca UE simultan să manifeste respingere, constrângere și angajare cu Rusia, cu scopul de a avansa spre o implicare mai constructivă și o participare politică din partea conducerii Rusiei. Acest lucru este indispensabil pentru a transforma valul neproductiv actual în această relație importantă.

Respingere

UE va continua să respingă încălcările drepturilor omului și va susține valorile democratice, inclusiv în cadrul forurilor internaționale. UE va continua să denunțe încălcările constante ale dreptului internațional de către Rusia în Ucraina, Georgia și în alte regiuni. UE își va reafirma sprijinul pentru Ucraina privind integritatea teritorială, suveranitatea și independența sa. Aceasta prevede, în special, solicitarea către Rusia de a-și asuma responsabilitatea în calitate de parte la conflict și de a respecta pe deplin acordurile de la Minsk. UE va continua să reacționeze în mod corespunzător la acțiunile rău intenționate ale guvernului rus, inclusiv la amenințările hibride, și va avea ca scop limitarea resurselor pe care guvernul rus le poate folosi pentru a-și continua politica sa externă destabilizatoare.

Constrângere

Pentru a constrânge încercările Rusiei de a submina interesele UE, Uniunea însăși trebuie să devină mai puternică și mai rezistentă. Comunicarea comună propune contracararea amenințărilor și a acțiunilor maligne într-un mod mai sistematic și mai unit, asigurând în același timp coordonarea cu partenerii de idei, cum ar fi NATO și G7. UE ar trebui să își dezvolte în continuare capacitatea de securitate cibernetică și de apărare, precum și capacitățile sale de comunicare strategică. De asemenea, trebuie să continuăm să ne consolidăm capacitățile împotriva amenințărilor hibride și să folosim mai bine pârghiile oferite de tranziția noastră energetică.

UE va intensifica sprijinul acordat partenerilor noștri estici, lucrând pentru a valorifica întregul potențial al Parteneriatului Estic. Viitorul Summit al Parteneriatului Estic va fi o ocazie importantă pentru crearea acestei agende comune post-2020.

Angajare

Pentru a-și promova propriile interese, UE ar trebui să implice Rusia în mai multe provocări-cheie. Pandemia COVID-19 a arătat interesul comun pentru implicarea constructivă în sănătatea publică, în timp ce noi, de asemenea, împărtășim un interes comun în combaterea schimbărilor climatice și altor probleme de mediu, care necesită un dialog mai strâns cu Rusia, în viitorul imediat în perioada premergătoare a COP-26 și COP-15 a Națiunilor Unite. Comunicatul comun propune, de asemenea, lărgirea angajamentului tehnic cu guvernul rus în ceea ce privește numărul mare de factori iritanți economici, valorificând avantajele concurențiale ale UE. UE va întări contactele interpersonale, care ar putea include o facilitare crescută a vizelor pentru anumiți cetățeni ruși, și va spori, de asemenea, sprijinul acordat societății civile ruse și apărătorilor drepturilor omului. Cooperarea în cadrul dimensiunii nordice, în regiunea arctică, privind prevenirea conflictelor și chestiunile regionale și globale, din Iran și Orientul Mijlociu până în Afganistan, combaterea terorismului și neproliferarea sunt, de asemenea, necesare.

Ce urmează?

Comunicatul comun va fi prezentat Consiliului Europei în perioada 24-25 iunie. În baza acestui comunicat comun, liderii vor discuta despre relațiile UE-Rusia și calea de urmat în politica UE privind Rusia.

În baza evoluțiilor generale și a obiectivelor Consiliului Europei, Comisia și Înaltul Reprezentant vor operaționaliza propunerile stabilite în Comunicatul comun.

Pentru mai multe informații

Comunicatul comun privind relațiile UE-Rusia

Fișă informativă privind relațiile UE-Rusia

Site-ul web al Delegației UE în Rusia

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X