Curtea de Conturi: Circa 7.000 de doze de vaccin cu termen de valabilitate expirat, administrate în R. Moldova

Autor: , in Actualitate / COVID-19 / Social / 16 decembrie, 2021, 17:02

Au fost administrate circa 7.000 de doze de vaccin cu termen de valabilitate expirat. Aceste cifre se conțin în rezultatele auditului performanței„Autoritățile competente au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19?” au fost examinate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), prezentate în cadrul unei conferințe de presă, 16 decembrie.

UPDATE: Ministerul Sănătății dezminte constatările Curții de Conturi care se regăsesc în raportul privind administrarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19.

„Menționăm că respectarea cerințelor privind administrarea vaccinurilor în termen valabil este o prioritate și este monitorizată atât de instituțiile medico-sanitare care realizează vaccinarea, cât și de ANSP.

Constatările prezentate de Curtea de Conturi se bazează pe datele extrase din Registrul de Evidență a Vaccinării și se referă la perioada 30.05 – 31.08.2021. Declarăm că nicio doză de vaccin nu a fost administrată cu termen expirat, iar colectarea și introducerea, uneori, întârziată a datelor despre dozele de vaccin nu au nimic comun cu însăși administrarea dozei. La acel moment, sistemul de evidență informațional nu era suficient de dezvoltat că să evite erorile tehnice de înregistrare.

Aceste informații au fost prezentate și Curții de Conturi la etapa de examinare a raportului și în cadrul ședinței de prezentare a acestuia. Prin urmare, reprezentanții Ministerului Sănătății îsi exprimă in continuare dezacordul față de interpretările expuse în raport. Mai mult, informăm că nici într-un registru de evidență nu se regăsesc date care ar confirma concluziile Curții de Conturi.

De asemenea, o astfel de concluzie poate fi făcută doar în baza evaluării fluxului de doze de vaccin – intrare de stocuri, administrare și rebut, elementul principal fiind termenul de valabilitate, care poate ușor demonstra că aceste constatări nu sunt bazate pe o evidență și evaluare specifică.

În ceea ce privește, constatările care se referă la suspiciunile privind falsificarea certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19, reiterăm că Ministerul Sănătății a fost prima autoritate care a sesizat organele de drept despre aceste posibile ilegalități și conlucrează în continuare cu ele”, este explicația oferită de Ministerul Sănătății.

„Auditul a constatat înregistrarea administrării a circa 7 mii doze de vaccin cu termen de valabilitate expirat, ceea ce creează suspiciuni privind utilizarea lor. Totodată, entitățile auditate nu au prezentate probe relevante pentru a justifica erorile admise. Prin urmare, managementul defectuos și insuficiența controalelor cheie în procesul de imunizare a determinat admiterea acestor erori, ce pot avea impact asupra sănătății cetățenilor”, se menționează în nota informativă a Curții de Conturi.

Ce ține de introducerea informațiilor despre vaccinare în Registru de evidență a vaccinării împotriva COVID–19, echipa de audit a evaluat peste 277 mii de informații despre vaccinare care a au fost introduse în alte perioade decât cele reale. Analiza, prin prisma riscurilor identificate, a determinat că peste 70 mii înregistrări creează suspiciuni privind veridicitatea certificatelor emise de către instituțiile implicate în proces.

În același timp, se atestă lipsa controalelor cheie la introducerea datelor în Registru de evidență a vaccinării și a filtrelor de inteligență artificială. De asemenea, acest sistem nu deține documente aprobate aferente funcționalităților și îndrumărilor pentru utilizatorii acestuia. Acestea circumstanțe nu asigură ca procesele de înregistrare, gestionare și acces să fie simple, eficiente, securizate, accesibile și transparente – principii stabilite de cadrul normativ.

Auditul a constatat, că din start nu au fost stabilite proceduri distincte de evidență a pierderii dozelor de vaccinuri, reieșind din multitudinea  de tipuri pe care le-a recepționat Republica Moldova. Se menționează, că în țara noastră se administrează 6 tipuri de vaccinuri anti-covid-19, care sunt ambalate diferit:  monodoză, de 5 doze, de 6 doze și 10 doze. De la începutul campaniei de vaccinare numărul de doze extrase din flaconul vaccinului Astra Zeneca a variat de la 11-12 doze, și nu erau admise pierderi de vaccinuri, iar odată cu recepționarea cantităților mari precum și, pentru a nu refuza vaccinarea din cauza lipsei unui număr suficient de persoane ce ar permite utilizarea integrală a vaccinurilor, autoritățile au permis folosirea a cel puțin o doză de vaccin din flacon, iar pierderile fiind permise până la 80-90%. Astfel, lipsa procedurilor distincte privind evidența și calcularea factorului de pierdere a vaccinurilor anti-COVID-19 creează incertitudini privind numărul real de doze administrate și a dozelor care au fost neutilizate, cu afectarea principiului economicității.

Până la 30 noiembrie curent, țara noastră a recepționat cca 2 milioane doze de vaccin și au fost administrate peste 1,6 milioane doze, acoperirea vaccinală fiind la un nivel de 27 % din populația Republicii Moldova. În ultima perioadă se atestă un trend descendent privind numărul de doze administrate și respectiv a populației vaccinate, cel mai înalt nivel fiind atins în perioada lunilor iunie și iulie. În următoarele luni, se atestă o descreștere semnificativă, astfel că în luna octombrie au fost administrate 121 mii doze, iar în noiembrie doar 98 mii doze de vaccin anti-COVID-19, ceea ce indică o scădere cu 31 %.

Potrivit auditului, dificultățile cu care s-au confruntat entitățile publice în perioada pandemică la gestionarea procesului de vaccinare anti-COVID-19, au fost cauzate  în mare parte de:

 • întâietatea, lipsa practicilor și reglementărilor în gestionarea unui proces complex în situație de criză;
 • comunicarea inter-sectorială fragmentată a părților implicate;
 • responsabilitatea scăzută a managementului decizional;
 • insuficiența controalelor cheie la toate etapele procesului de vaccinare, precum și măsurilor reduse de monitorizare și supraveghere a realizării acțiunilor instituite;
 • imperfecțiunea sistemului informațional nu asigură pe deplin evidența și facilitarea procesului de vaccinare etc.

Scopul auditului a fost de a evalua realizarea politicelor statului în domeniu și a activităților autorităților responsabile în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X