Guvernul anunță concurs pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare de pe lângă ASP. Condiții de participare

Autor: , in Actualitate / Politic / Social / 29 decembrie, 2021, 10:52

Guvernul a anunțat concurs pentru selectarea candidaților din partea Executivului la funcția de membru al Comisiei de certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice (ASP). Termenul pentru depunerea dosarului este 19 ianuarie 2022, ora 16:00.

Conform art.24 alin.(2) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, Guvernul Republicii Moldova numește trei membri ai Comisiei de certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice (ASP). În acest context, Cancelaria de Stat aduce la cunoștința subiecților interesați despre desfășurarea concursului pentru selectarea a trei candidați la funcția de membru al Comisiei de certificare.

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare include:
– competiția dosarelor;
– proba interviului.

La funcția de membru al Comisiei de certificare poate candida persoana care corespunde uneia dintre următoarele condiții:

a) specialist în domeniul financiar – deține studii superioare de licență sau un act echivalent de studii în domeniul financiar și cel puțin un an de experiență în domeniu;
b) reprezentant al organizațiilor necomerciale – membru al organizației necomerciale sau o persoană desemnată în acest sens în condițiile prevăzute de statutul organizației;
c) specialist într-un domeniu aferent activității de utilitate publică – persoana care desfășoară sau a desfășurat activități de utilitate publică în domeniile stabilite de art. 21 din Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

Candidatul la funcția de membru al Comisiei de certificare poate fi persoana care:

a) cunoaște limba română;
b) are domiciliul în Republica Moldova;
c) se bucură de o reputație ireproșabilă;
d) nu este funcționar public;
e) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
f) este susținută, printr-o recomandare, de cel puțin o organizație necomercială;
g) nu este limitată, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, să exercite o astfel de activitate.

Dosarul de participare la concurs, va conține următoarele documente:

1) copia buletinului de identitate;
2) curriculumul vitae (format Europass);
3) copia diplomei de studii;
4) documente ce atestă experiența profesională (certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
5) scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin unei organizații necomerciale;
6) declarația pe propria răspundere despre lipsa de antecedente penale, cu obligația ca, în cazul în care va fi declarat învingător, să prezinte cazierul judiciar;
7) declarația pe propria răspundere, întocmită în formă liberă, prin care confirmă că nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice, precum și faptul că nu deține statutul de funcționar public;
8) după caz, copia actului ce confirmă calitatea de membru sau de reprezentant al unei organizații necomerciale;
9) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfășurării probei interviului în cazul selectării candidatului în baza dosarului depus, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică).

Termen depunere dosare – 19 ianuarie 2022, ora 16:00.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X