(DOC) Stoianoglo va putea fi revocat din funcție, după ce a primit calificativul „nesatisfăcător” de la Comisia de evaluare. Raportul final conține 129 de pagini

Autor: , in Actualitate / 17 mai, 2022, 09:17

După aproximativ jumătate de an de muncă, Consiliul Superior al Procurorilor a publicat raportul Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat de drept Alexandr Stoianoglo, care are 129 de pagini. Comisia i-a acordat lui Stoianoglo 2,19 puncte și calificativul „nesatisfăcător”. În aceste condiții, fostul procuror general poate fi revocat din funcție.

Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General, suspendat de drept, Alexandr Stoianoglo și-a desfășurat activitatea în perioada 30.11.2021 –05.05.2022, în următoarea componentă:

Artur Regus – prețedinte;

Angela Popil – membru cu atribuții de secretar al Comisiei;

Drago Kos – membru al Comisiei;

Ion Matușenco – membru al Comisiei.

În cadrul ședințelor, care au avut loc în format mixt, membrii comisiei au colectat informațiiși a desfășurat interviuri cu angajații Procuraturii Generale atribuțiile cărora includ implementarea politicilor de management în cadrul Procuraturii din Republica Moldova, inclusiv procurori și persoane care au deținut funcții de conducere în cadrul Procuraturii Generale și procuraturilor specializate, alte persoane vizate.

Pentru realizarea scopului propus, Comisia a studiat și a analizat mai multe documente, cum ar fi rapoarte de activitate, rapoarte de autoevaluare, rapoarte de monitorizare și programe de dezvoltare strategică.

În cadrul activităților sale, Comisia a audiat următoarele persoane:
– Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici, reforme și management al proiectelor a Procuraturii Generale;
– Mariana Cherpec, procuror delegat în Secția politici, reforme și management al proiectelor a Procuraturii Generale;
– Ana Cușnir, procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor a Procuraturii Generale;
– Tatiana Gulea, procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
– Alexandru Cladco, procuror-șef al Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale;
– Mircea Roșioru, ex-adjunct al Procurorului General;
– Iurie Perevoznic, ex- adjunct al Procurorului General;
– Alexandru Voloșin, ex-auditor intern al Procuraturii Generale;
– Victor Ababii, Inspector-șef al Inspecției procurorilor;
– Mihail Ivanov, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție;
– Lilian Rudei, ex-procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție;
– Oxana Țurcanu, șef al Aparatului Procuraturii Generale;
– Ivan Pamujac, ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ceadîr – Lunga;
– Dumitru Robu, Procuror General interimar;
– Ion Caracuian, fost Procuror șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În acord cu prevederile Regulamentului, membrii comisiei au desfășurat audierea Alexandr Stoianoglo, asupra Raportului de autoevaluare a activităților sale în perioada exercitării mandatului.

Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General, suspendat de drept, Alexandr Stoianoglo a efectuat evaluarea modului în care s-au realizat obiectivele strategice de dezvoltare a instituției Procuraturii inclusiv prin prisma obiectivelor trasate de către acesta în Conceptul de management și dezvoltare instituțională a Procuraturii promovat și susținut la accederea în funcția de Procuror General al Republicii Moldova, raportat la realizările efective înregistrate în perioada exercitării mandatului și eventualele eșecuri sau omisiuni remarcate.

Potrivit raportului, politica de comunicare promovată de Alexandr Stoianoglo s-a manifestat prin abordări selective și acuzații extra-procesuale, ceea ce nu poate însoți activitatea unui procuror, dar mai cu seamă a unui Procuror General.

„În concluzie, putem afirma cu certitudine că managementul comunicării interne și managementul comunicării externe în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, în perioada exercitării mandatului de către Procurorul General (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo nu a înregistrat nici o evoluție progresivă. Mai mult , acest management nu are la temelie o bună organizare, nu este bazat pe dezvoltarea noilor tehnologii și abordări, fiind perceput ca părtinitor și contrar principiilor care determină echidistanța și credibilitatea justițiarilor”, se arată în comunicat.

Totodată, în raport se menționează că, eficiența practică a politicilor de management al riscurilor în perioada supusă evaluării, nu a fost justificată de indicatorii de performanță a Procuraturii, motiv din care managementul analizat este calificat ca fiind doar unul formal documentat.

„Se constată astfel că, politicile manageriale promovate de către Procurorul General (suspendat de drept) Alexandr Stoinoglo nu au rezolvat de o manieră transparentă, eficientă și în timp util suspiciunile de lipsă de integritate care planau în privința conducerii Procuraturii, susceptibile de a afecta încrederea publicului în Procuratură și în persoana sa, motive din care constatările enumerate ante, justifică concluzia potrivit căreia Procurorul General (suspendat de drept) Alexandr Stoinoglo nu numai că nu a contribuit la ridicarea integrității procuraturii, ci a acționat contrar prevederilor legii, încălcând principiul integrității și standardului constituțional al încrederii la care este îndreptățit publicul în instituții și persoane oficiale”, se menționează în raport.

Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General a apreciat performanțele Procurorului General, suspendat de drept, Alexandr Stoianoglo, înregistrate în perioada exercitării mandatului 29.11.2019 – 05.10.2021, cu calificativul de evaluare – NESATISFĂCĂTOR, punctajul final de evaluare acordat de comisie constituind 2,19 puncte.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X