Sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte și învățământ la distanță. Guvernul propune măsuri pentru a atenua impactul crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale (DOC)

Autor: , in Actualitate / Politic / 3 august, 2022, 09:24

Un proiect propus de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către consultări publice pentru a atenua impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023 include mai multe măsuri, printre care și reducerea temperaturii agentului termic livrat în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică cu 10%, sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte și organizarea procesului de învățământ la distanță.

„Scopul principal al proiectului constă în identificarea și realizarea în termeni utili a unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice asupra prețurilor și securității aprovizionării cu resurse energetice a Republicii Moldova în caz de limitare a furnizării de gaze naturale”, se menționează în proiect.

Principalele prevederi ale proiectului de hotărâre sunt:

1. Instituirea componenței instituționale a Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor necesare ce urmează a fi întreprinse de autorități/întreprinderi întru prevenirea și atenuarea impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale în perioada sezonului de încălzire 2022-2023;

2. Analiza potențialelor riscuri în cazul unor limitări sau sistări de gaze naturale (au fost analizate și incluse 3 scenarii cu probabilități de limitare a furnizării gazelor naturale în proporții de 35%, 50% și 100%);

3. Stabilirea măsurilor necesare ce urmează a fi întreprinse de autorități/întreprinderi întru prevenirea și atenuarea impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale.

Printre măsurile de reducere și atenuare a impactului în caz de limitare a furnizării gazelor naturale propuse de autorități se enumără și:

– Monitorizarea, verificarea și asigurarea zilnică aconsumului rațional de resurse energetice șiasigurarea menținerii temperaturii interioarerecomandate în cadrul clădirilor de către persoanadesemnată responsabilă, conform Planului model prezentat în tabelul 7, rezultând o reducere medie aconsumului de energiecu 10% pentru clădirile publice șicomerciale;

– Informarea regulată, prin toate sursele decomunicare, a consumatorilor finali în vedereareducerii consumului de resurse energetice șimenținerea unui nivel minim necesar a consumului pe întreg sezonul de încălzire, ceea ce va asigura oreducere de 3%;

– Reducerea temperaturii agentului termic livrat încadrul sistemului centralizat de producere a energieitermice cu până la 10 %,în condițiile respectăriivalorilor minime normate;

– Sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte (după ora 23:00);

– Organizarea procesului de învățământ la distanță/on-line (cel puțin 10 zile/lună);

– Limitarea temperaturii interioare la 19OC în cadrul hotelor, restaurantelor, clădirilor comerciale, publice, gospodării casnice -Sector publicSector privat;

– Optimizarea programului de lucru (schimburi de lucru de acasă, program redus de activitate)

– Trecerea, unde este posibil din punct de vederetehnic la utilizarea surselor de producere a energiei termice, altele decât gaze naturale (biomasă,cărbune, energie electrică);

– Import de energie electrică din SE al Ucrainei și dinENTSO-E, Europa Continentală -Participanții la piațaenergiei electrice.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X