Dosarul Laundromat: Procuratura Anticorupție explică de ce nu va contesta sentința de achitare a patru foști angajați BNM

Autor: , in Actualitate / Justiție / 25 ianuarie, 2023, 08:01

Procuratura Anticorupție a anunțat că nu va contesta sentința de achitare pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ianuarie, privința viceguvernatoarei Tăbîrță Emma Victor și a foștilor șefi de departamente Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru, toți ex-angajați ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), din motiv că „nu s-a constatat faptul infracțiunii incriminate”.

Procuratura Anticorupție nu va contesta sentința în cauză, considerând că aceasta nu este ilegală sau neîntemeiată.

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută pe 2 august 2016, de către Procuratura Anticorupție, în temeiul bănuielii rezonabile de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal – îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, acțiuni care au provocat alte urmări grave.

Acuzațiile de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal au fost aduse în privința: Tăbîrță Emma Victor – ex-viceguvernatoare a BNM şi membră a Consiliului de administrație al BNM; Grate Ruslan Dumitru – fost şef al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului din cadrul Departamentul reglementare şi supraveghere bancară a BNM; Țurcanu Vladimir Vasile – fost director al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară a BNM; Dohotaru Matei Anatolii – fost şef-adjunct al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în cadrul Departamentul Reglementare şi supraveghere bancară a BNM, ulterior director-adjunct al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară a BNM.

„Faptele infracționale incriminate vizează perioada anilor 2011 – 2014, și se referă la controalele efectuate de către BNM la Moldindconbank, în rezultatul cărora în activitatea instituției financiare supuse auditului au fost constatate abateri de la legislația în vigoare și actele departamentale ale BNM, inclusiv în partea ce ține de măsurile care urmau a fi întreprinse în domeniul identificării, protecție și contractării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
În esență, s-a stabilit că, în rezultatul controalelor efectuate pentru fiecare an separat (2011 – 2014) membrii grupului de audit au constatat abateri la acest capitol, fiind adoptate hotărâri de către Consiliul BNM, și fiind sesizată Moldindconbank, în vederea înlăturării încălcărilor identificate.
Potrivit actului de învinuire, angajații menționați ai BNM, în perioada anului 2011 – 2014, au neglijat atribuțiile de serviciu legate de supravegherea activități Moldindconbank, fără a reacționa la timp față de tranzacțiile în proporții deosebit de mari, care au avut caracter tranzitoriu, prin intermediul conturilor corespondente ale Băncilor din Federația Rusa, deschise în Moldindconbank, în/din adresa debitorilor indicați în încheierile privind asigurarea executării și aplicării sechestrului pe mijloacele băneşti, emise de executorii judecătorești, acțiuni pretins ilegale ce fac obiectul investigației într-o altă cauză penală numită generic „Laundromat”, care la moment se află pendinte la faza de urmărire penală”,a precizat Procuratura.

La fel, potrivit actului de învinuire, procurorul care e efectuat urmărirea penală a considerat că, numiții au admis prejudicii în forma permisivă a unei activități de tranzacții financiare suspecte care a prejudiciat grav imaginea sistemului bancar din Republica Moldova cât şi a faptului că nu au fost încasate mijloace băneşti sub formă de amendă, în cuantum minim de 2 mmilioane de lei pentru fiecare perioadă, fapt prin care s-a cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

„Examinând sentința în cauză, acuzatorul de stat a fost de acord cu argumentele de fapt și de drept expuse de către instanță, considerând relevant că, la investigarea cazului în perioada anului 2016 – 2017, nu s-a luat în considerației prevederile art. 38 al Legii privind instituțiile financiare nr. 550 din 21.07.1995, potrivit cărora aplicarea oricărei sancțiuni, inclusiv cea cu amendă, în privința Moldindconbank, nu era o obligației dar un drept al Consiliului BNM, din componența căruia făcea inculpata Tăbîrță Emma Victor.

În sensul normei citate precum și conform prevederile art. 23 – 26 al Legii privind Banca Națională a Moldovei, nr. 548 din 21.07.1995, care prevede componența și atribuțiile Consiliului BNM, posibilitatea aplicării sancțiunilor în privința Moldindconbank, nu era de competența inculpaților Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru, care la acel moment exercitau funcții de șefi de Direcții, și respectiv comportamentul acestora în raport cu executarea atribuțiilor de serviciu nu a produs nemijlocit daune materiale bugetului de stat.

Totodată, ținem să menționăm inculpații au fost puși sub învinuire în perioada anului 2017, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, însă prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 24 din 17.10.2019, și Hotărârea Curții Constituționale nr. 15 din 22.05.2018, agravanta stabilită la lit. b) a alin. (2) art. 329 Cod penal – „urmări grave” și „intereselor publice sau”, au fost declarate neconstituționale”, a explicat Procuratura Anticorupție.

Astfel, instanța a constatat absența posibilităților reale de a executa obligațiile de serviciu de către inculpați și respectiv cauzarea daunelor materiale statului sau unor persoane fizice/juridice ca consecință a îndeplinirii necorespunzătoare de către aceștia a obligațiilor de serviciu.

Din aceste motive, Procuratura Anticorupție susține că nu va contesta sentința în cauză.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X