Cine poate beneficia de scutirea personală pentru anul 2022? Precizări de la FISC

Autor: , in Actualitate / Economic / 19 aprilie, 2023, 08:37

Fiecare contribuabil – persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei, are dreptul la o scutire personală anuală de 27.000 de lei pentru anul 2022.

Serviciul Fiscal de Stat (FISC) a precizat că prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soției/soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

De menționat că excepţie sunt veniturile prevăzute la art. 901 din Codul fiscal: royalty, dividende, din câştigurile de la jocurile de noroc, veniturile de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

„Venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

În acest sens, în cazul în care contribuabilul a obținut, pe parcursul perioadei fiscale un venit impozabil, ce constituie 360 de mii de lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată”, au explicat reprezentanții FISC.

Astfel, potrivit art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360.000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Declarația menționată urmează să fie prezentată Serviciului Fiscal de Stat până la data de 2 mai 2023, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.

Scutire majorată, în valoare de 31.500 de lei, se acordă celor care:

a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Scutirea de 19.800 de lei pentru soţ (soţie) se acordă persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal*, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Scutire personală în valoare de 9.000 de lei se acordă pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Totodată, 19.800 de lei este scutirea pentru persoanele întreţinute care fac parte din rândul persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X